нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› Місія, завдання та форми діяльності

 

Місія, завдання та форми діяльності

Місія: захист інтересів обдарованої молоді та сприяння ефективній реалізації можливостей молодих людей в сучасних умовах шляхом здійснення культурної, екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, наукової і просвітницької діяльності. 

  Завдання:
 • сприяння формуванню відкритого громадянського суспільства і демократичних цінностей в Україні;
 • сприяння пошуку і підтримці обдарованої молоді, особливо із незахищених верств населення (обдаровані діти сироти, діти інваліди тощо);
 • сприяння реалізації обдарувань молодих людей незалежно від виду їх обдарованості (загальна, наукова, творча, соціальна, спортивна, художня, технічна, інтелектуальна тощо) шляхом сприяння здійсненню відповідних програм, проектів, ініціатив, заходів;
 • сприяння здійсненню просвітницьких та мистецьких проектів, що сприяють поширенню загальноцивілізаційних цінностей культури, освіти, наукових та інноваційних знань;
 • сприяння формуванню духовного і фізичного здоров’я української нації;
 • сприяння зростанню національної свідомості населення, зокрема молоді;
 • сприяння патріотичному вихованню молоді;
 • сприяння формуванню екологічної культури молодого покоління;
 • сприяння розвитку політичної культури молоді;
 • участь у забезпеченні формування правової культури учасників виборчого процесу;
 • сприяння поширенню інформації про здоровий спосіб життя;
 • участь в інформаційній роботі щодо негативних соціальних явищ (поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і інших соціально небезпечних хвороб; наркоманії; безпритульності; дитячої та молодіжної злочинності; проституції в молодіжному середовищі тощо);
 • участь у соціальній роботі з молоддю;
 • сприяння розвитку гуманістичного світогляду молодого покоління;
 • сприяння професійній орієнтації молоді;
 • сприяння забезпеченню необхідних умов для ефективного поширення знань і культури накопичених людством і найпрогресивнішими його представниками серед молоді і інших цільових груп;
 • сприяння популяризації досягнень української і світової науки;
 • розвиток співробітництва між Союзом та українськими, зарубіжними і міжнародними організаціями та установами, що опікуються проблемами молоді;
 • участь у розробці та здійсненні цільових програм і заходів з метою профілактики правопорушень та недопущення залучення молоді до кримінальних структур і угруповань;
 • сприяння передачі умінь, життєвого досвіду та професійної майстерності від видатних представників сучасної еліти в різних галузях матеріальної і духовної сфер до молоді;
 • сприяння поширенню надбань української народної мудрості, що виражається у фольклорі, народній моралі, народній педагогіці, кращих зразках культури мислення і поведінки;
 • участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, за виконанням законодавства у порядку передбаченому чинним законодавством;
 • участь у реалізації державної молодіжної політики.

   

  Для виконання завдань ВМГО «СОМ»:
 • самостійно розробляє, затверджує та реалізує плани і програми своєї діяльності, визначає перспективи свого розвитку;
 • організовує та фінансує наукові розробки, програми, проекти, ініціативи, організаційні та інші заходи, спрямовані на виконання завдань Союзу;
 • залучає до виконання статутних завдань Союзу науковців, громадських діячів, експертів, представників засобів масової інформації;
 • може отримувати підтримку від органів державної влади;
 • співпрацює з політичними партіями, засобами масової інформації, громадськими та іншими організаціями;
 • створює госпрозрахункові організації, центри, тимчасові творчі та наукові колективи;
 • отримує інформацію від державних та інших організацій в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • встановлює зв'язки та співпрацює з українськими, зарубіжними та міжнародними організаціями і установами всіх організаційно-правових форм та фізичними особами, діяльність яких пов'язана з діяльністю Союзу, і(або) може сприяти досягненню мети Союзу;
 • проводить та бере участь в організації наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, тренінгів та інших заходів для виконання статутних завдань;
 • розповсюджує інформацію про свою діяльність та пропагує її результати;
 • може брати участь у конкурсах, тендерах та інших подібних заходах;
 • засновує засоби масової інформації;
 • бере участь в організації і проведенні олімпіад, конкурсів, вікторини і інші видів змагань, визначає та нагороджує переможців з метою підтримки обдарованої молоді;
 • встановлює і присуджує дипломи, грамоти, медалі, премії для обдарованих учнів, студентів, аспірантів, гранти для молодих вчених та митців – членів Союзу;
 • здійснює громадську експертизу нормативно-правових актів що стосуються молоді, освіти, науки, інновацій та вносить відповідні пропозиції, поправки, доповнення;
 • залучає добровільні грошові та матеріальні внески вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб виключно для виконання статутних завдань;
 • може бути учасником благодійних організацій і здійснювати благодійну діяльність;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, представляє і захищає інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

 

Завантажити брошуру СОМ можна тут:

частина 1

частина 2

 На правах реклами:

Влада і суспільство

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов