нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917 - 1921 рр.) (частина 6)

 

Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917 - 1921 рр.) (частина 6)

АНОТАЦІЯ

 

          Бабічева О.С. Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.). – Рукопис.

          Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010.

          Дисертація є комплексною працею з дослідження анархізму та повстанського руху в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Зокрема, основні питання дослідження включають: визначення місця і ролі анархістів та керованого ними повстанського руху у політичній структурі України на всіх етапах Української революції; ставлення анархістів до політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, Радянської влади;  боротьба повстанського руху керованого анархістами проти німецьких та австро-угорських окупантів, білогвардійського та націоналістичного рухів; організація анархістської держави – «Махновії»; політичні репресії та інші методи політичної боротьби з боку радянського уряду проти анархо-повстанського руху; причини поразки анархістів на заключному етапі Української революції.

          Ключові слова: анархізм, анархісти-комуністи, ідеологія, повстанський рух, селянство, загін, армія, боротьба, соціальна революція, національно-демократична революція, політична програма, незалежність.

 

АННОТАЦИЯ

 

          Бабичева Е.С. Анархизм и повстанческое движение в Центральной и Юго-Восточной Украине в период национально-демократической революции (1917 – 1921 гг.). – Рукопись.

          Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2010.

          Диссертация является комплексной работой по изучению анархизма и повстанческого движения руководимого анархистами-коммунистами в Центральном и Юго-Восточном регионе Украины в период национально-демократической революции 1917 – 1921 гг. Основная проблематика работы включает: определение места и роли анархистов и направляемого анархистами повстанческого движения в политической структуре Украины на всех этапах революции. Доведено, что главным результатом Украинской революции стало достижение народом Украины национального самосознания по поводу формирования украинской государственности.

          Автор сделал акцент на изучении анархо-коммунистического направления в анархизме, поскольку в период национально-демократической революции в Центральной и Юго-Восточной Украине значительно преобладали анархисты-коммунисты, идеи которых были наиболее радикальными и понятными особенно для крестьянских масс, а действия решительными. С развитием революционного движения в 1918 г. анархисты-коммунисты начали переходить от идейно-политической деятельности к вооруженной борьбе. В этот период начало быстрыми темпами зарождаться мощное повстанческое движение, возглавляемое анархистами. Повстанцы, среди которых были как крестьяне, так и жители больших промышленных городов Центрального и Юго-Восточного региона Украины поддержали именно идеологию и деятельность анархистов-коммунистов, тем более, что неудачная политика украинских национальных властей вызвала недоверие к ним значительной части трудового населения.

          В 1919 г. основной задачей анархистов стало построение «вольного советского строя», так называемой «Махновии», который достиг состояния государственности, главными чертами которой стали республиканская форма правления, декларированная коллективная собственность на землю, использование системы рыночного товарообмена, отсутствие четких границ и названия.

          В диссертации показано, что политические репрессии и другие методы политической борьбы со стороны большевистского советского правительства направленные против повстанческого движения были основными причинами поражения анархистов на заключительном этапе национально-демократической революции в 1920 – 1921 гг.

          Ключевые слова: анархизм, анархисты-коммунисты, армия, идеология, повстанческое движение, крестьянство, отряд, борьба, социальная революция, национально-демократическая революция, политическая программа, независимость.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов