нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 3)

 

Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 3)

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в контексті інтегративної програми наукових досліджень філософського факультету Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. Обраний напрям дослідження є одним із розділів комплексних наукових розробок, які проводить професорсько-викладацький склад кафедри світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

 

Мета й завдання дослідження.

Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні змісту та структури стилістичної парадигми філософствування в їхньому естетичному й культурологічному значенні. Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання:

-        з’ясувати особливості критеріїв наявних диференціацій парадигм філософствування, дослідити специфіку естетичного аналізу в типологізації окремих парадигм філософствування;

-        вивчити зміст категорії літературності як визначального чинника естетичного аспекту філософствування;

-        визначити зміст і структуру стилістичної парадигми філософствування на основі дискурсу понять „стиль” та „парадигма”;

-        розглянути основні ідеологічні й методологічні засади онтологічної парадигми філософствування Платона та продукованого ним типу літературності;

-        виявити особливості дискурсивного стилю філософствування гносеологічної парадигми філософствування І. Канта та втіленого в ній типу літературності;

-        проаналізувати специфіку аксіологічної парадигми філософствування Ф. Ніцше та сформованого нею типу літературності;

-        узагальнити досвід експлікації основних засад ніцшеанської парадигми, сфокусованих у сучасній критичній парадигмі філософствування;

-        розглянути трансформаційні процеси сучасної культури, здійснювані під впливом естетизації;

-        аргументувати роль К. Апеля в стратегічній зміні змісту сучасного типу літературності, що має на меті подолання кризового стану сучасної філософії й культури та налагодження ефективної комунікації в суспільстві.

Об’єктом дослідження є фундаментально-типологічні парадигми західноєвропейського філософствування.

Предмет дисертації – естетичний зміст окремих стилістичних парадигм філософствування.

 

Теоретико-методологічна основа дослідження.

Методологічною основою дисертаційної роботи слугували фундаментальні дослідження в галузі означеної проблематики, здійснені в працях Г. Блума, Г. Вьольфліна, П. Імбса, О.Ф. Лосєва, групи авторів неориторики „мю”, Е.В. Соколова, В.С. Стьопіна та ін. Авторське розуміння предмета дослідження склалося в процесі аналізу й осмислення творів таких українських філософів та естетиків, як В. Герасимчук, Л.Б. Мізіна, М.В. Савостьянова, В.К. Суханцева, Н.П. Чечель та ін.

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні принципи наукового пізнання – об’єктивність, історизм, порівняльний аналіз та семіотичний метод. Принцип історизму дозволив дослідити шляхи становлення фундаментально-типологічних й унікально-авторських парадигм філософствування та осягнути особливості кризової ситуації сучасного філософствування. Порівняльний аналіз продукує виявлення специфіки кожної із зазначених парадигм філософствування. Семіотичний метод дає змогу дефініції основних типів літературності, що ґрунтуються на окремих стилістичних парадигмах філософствування.

Значну роль в осмисленні трансформації парадигм філософствування відіграв міждисциплінарний підхід, що відкриває можливість здійснити аналіз із широким залученням наукових доробок з галузі не лише естетики й мистецтвознавства, а також гносеології, онтології та філософії культури.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов