нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 5)

 

Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 5)


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено ступінь наукової розробки, мету й завдання, теоретико-методологічні засади, сформульовано наукову новизну та положення, що виносяться на захист, теоретичне значення роботи, подано відомості про апробацію її результатів.

Перший розділ – „Стилістична парадигма філософствування як базис типу літературності” – складається з трьох підрозділів і відтворює специфіку дефініції поняття стилістичної парадигми філософствування.

У підрозділі 1.1. „Парадигми філософствування, проблема критерію диференціації” проаналізовано представлені в сучасній літературі типології парадигм філософствування. У ході дослідження з’ясовано, що критерієм диференціації обрано різноманітні чинники. С.Л. Катречко, В.О. Конєв, П. Куртц, К.Х. Момджян, Р. Рорті опрацьовують історичні, методологічні та змістовні чинники диференціації. Отже, естетичний аспект філософствування залишається поза увагою дослідників. А саме естетичне в сучасній культурі набуває визначального характеру в рефлексії низки феноменів і філософії зокрема. Сучасному філософствуванню властиві фундаментальні світоглядні зрушення, які детермінують кризовий стан філософії, на що вказують такі дослідники, як Р. Янг, Дж. Харарі, М. Харуп, М. Фуко, В. Фірс та багато інших. На естетичному рівні ці явища втілено в поєднанні філософського дискурсу та літературної творчості, відсутності чітких дефініцій у категоріальному апараті, феномені есеїзму, філософському романі та ін. Тому в роботі досліджено принципову відмінність літературної художньої творчості від специфіки філософської рефлексії. З’ясовано зміст і роль у гносеологічних процедурах естетичної та інтелектуальної емоції. Поняттям, що акумулює естетичний зміст філософського тексту, є категорія літературності.

У підрозділі 1.2. „Естезис філософствування. Літературність у філософському дискурсі” досліджено становлення категорії літературності у філософський та мистецтвознавчій практиці, зокрема, у концепції російської школи формалізму, працях Р. Якобсона, структуралістів та постструктуралістів (Р. Барт, Ю. Крістєва), рецептивній естетиці (Р. Яусс), у концепції Ж. Женнета, Д. Дерида та ін. Літературність виконує низку специфічних функцій у культурі в цілому та у філософській традиції зокрема. Літературність формує, а згодом деструктурує норму письма, руйнує соціолекти та ідеологічні кліше мислення, продукує подальше нестандартне оперування мовленнєвими засобами задля розгорнення та становлення буттєвих підстав мови. У нашому дослідженні літературність – це естетичний вимір певного типу філософствування, який своїм змістом та методологію продукує формування системи керівних принципів організації словесного тексту та зумовлює адекватність рецепції цього тексту, що утримує ефективність комунікації.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов