нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 5)

 

Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 5)

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

         У «Вступі» подано загальну характеристику роботи: обґрунтовано актуальність теми, сформульвано мету й завдання роботи, окреслено стан вивчення проблеми, розкрито об’єкт і предмет аналізу, висвітлено наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, форми їхньої апробації, структуру та обсяг дисертації.

         Перший розділ – «Ідеал. Менталітет. Фольклор. Базові теоретичні домінанти». Три його підрозділи концептуально пов’язані і присвячені виокремленню й аналізу філософських і фольклористичних набутків у науковому висвітленні досліджуваної моделі українського традиційного ідеалу та специфіки його відображення в усній творчості. Подано дефініції основних понять, що лягли в основу наукового дискурсу, відзначено етнічні особливості традиційної культури. Актуалізовано проблему людини як у загальнофілософському плані, так і вужче – людини у фольклорі.

         Підрозділ 1.1. – «Поняття ідеального: ідеал, ідеалізація» – розкриває методологію дослідження філософсько-естетичної категорії ідеалу та однієї з форм поетичного моделювання прекрасного у фольклорі – ідеалізації. Найближче до питання моральних та естетичних ідеалів для українців підійшли філософи, провідники вітчизняної науки про культуру. Аналізуючи психічну вдачу українців та їхні моральні й естетичні ідеали, вчені наголошували, що фізичне і духовне у представників нації залежить від расової субстанції (Д. Донцов, Ф. Вовк), такі інтелектуали ХІХ – початку ХХ століття, як М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович, В. Гнатюк, М. Грушевський показали вплив природно-географічного та історичного чинників на формування особливостей національного характеру, але «первні українського етносу» (Ю. Липа), історія народу, звичаї, традиції, обряди, фольклор накладають суттєвий відбиток на мотиваційну діяльність кожної особи, трактуючи традиційний ідеал як складну, вибудовану на національних засадах динамічну креативну структуру (П. Юркевич, Д. Чижевський, М. Шлемкевич, Я. Ярема, В. Липинський, П. Гнатенко). Водночас наголошено на універсальності ідеалу як філософської категорії, а також на тому, що ідеал людини у фольклорі формувався як своєрідний критерій прекрасного в реальному (норма, зразок для наслідування) або омріяному житті (бажане дійсне), пов’язаний з потребами життя і культури. Звідси відповідно випливає ідеалізація дійсності та головних персонажів як позитивних героїв, добротворців, котрі втілюють у собі найкращі риси соціуму.

         У фольклорі як мистецтві колективної творчості сфера ідеального (пошук ідеалу-абсолюту в тім числі й через ідеалізацію) – неодмінна умова, адже пізнання дійсності відбувається шляхом десакралізації, перетворення Божого на людське і – варто наголосити – навпаки: від буденного, реального, земного, людського до священого, трансцедентного, космічного. Відтак сфера фольклору – це сфера естетичного освоєння дійсності з конкретним виявом універсального ідеалу на рівнях соціуму й особистісному з відповідними нормативними категоріями прекрасного (краси, гармонії), істини, що співвідносяться з такими поняттями, як міра, мораль (суспільна та індивідуальна, особистісна), краса фізична і духовна (внутрішній світ),  добро і зло, любов і ненависть, доля – недоля тощо. Трансформація універсального ідеалу на індивідуальному рівні в образах фольклору набуває конкретних персоналізованих форм, проте не позбавляє їх традиційної нормативності, а, отже, зберігає цінності надіндивідуальні, художньо імперсональні, «першоступеневі» (Л. Дунаєвська).

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов