нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 6)

 

Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 6)

         «Суспільний ідеал та ідеал людини у фольклорі» розкрито в підрозділі 1.2. У дисертації виділено два рівні становлення ідеалу, кожен із них уконкретнює концепцію національної специфіки української фольклорної культури, дозволяє дати сутнісну оцінку складної багатовікової історичної долі українського народу, його характеру, психічних прикмет, традиційного укладу життя, світогляду, релігійних вірувань, звичаїв і обрядів, здатну визначити сенс і мету життя людини.

Зокрема, наголошено, що фольклор як форма суспільної свідомості не тільки відображав духовно-практичне освоєння людиною світу, використовуючи колективну пам’ять культурної спадщини минулого, але й формував певні ціннісні орієнтації, що з часом трансформувалися в суспільні сподівання, ідеали. Вироблення суспільного ідеалу та його органічний зв’язок з ідеалом людини безпосередньо випливали з життєдіяльності спільноти. Поява суспільного ідеалу на рівні емпіричної свідомості пов’язана з первіснообщинною епохою, при розпаді якої виник героїчний епос. Суспільний ідеал формувався на основі змішування двох різних світоглядів (язичницького і християнського), поставав у творенні бажаного майбутнього через сферу різноманітних народних уявлень, фантазій, утопій (історико-героїчних, соціально-побутових легенд, апокрифів), опертий на надприродність чи надреальність зображуваних явищ, а, найперше, на суспільні та моральні пріоритети і традиційні народнопоетичні приписи. У фольклорі сфера ідеального була підпорядкована саме здійсненню надій та сподівань, що особливо видно з творів героїко-фантастичного змісту, де представники колективу набували ідеалізації через гіперболізацію сили та розуму як запоруку успіху. Ця програма ідеального постає у вигляді традиційних мотивів (чудесне народження, незвичайна зовнішність, надприродні здібності, велетенська, магічна, таємнича сила, магічні перетворення) та їхніх реалізацій у фольклорних текстах (в думах – «Про Самійла Кішку», «Дума про козака Голоту», «Хмельницький і Барабаш», в історичних піснях – «Пісня про Байду», «Гей не дивуйтеся, добрії люди», «Кармалюка я вродився», в легендах – «Довбуш і чорт»). У давніх за походженням обрядових творах також можна простежити зв’язок людини з соціумом, проте коло того соціуму обмежене: вужче – родом, ширше – однопоселянами (жителями сіл, протоміст), сусідами-краянами.

Відтак суспільний ідеал народу втілено передусім у тих видах і жанрах фольклору, що безпосередньо пов’язані з політичним, соціально-економічним життям: історичних піснях, переказах, думах, соціально-побутових піснях. Фактор ідеалізації суспільства і людини через фольклор, традиційними засобами оформлення світогляду в систему своєрідно характеризує менталітет етнічної спільноти. Вчені наголошують на нерозривності особистісних та суспільних ідеалів: справжні особистісні ідеали неодмінно стають суспільними, а суспільні набувають сили й ваги тоді, коли набувають значення особистісних.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов