нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 3)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 3)

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років, затверджених наказом МВС України від 5 липня 2004 р. № 755) і Львівського державного університету внутрішніх справ
(п. 1 Перспективного плану НД та ДКР на 2005–2010 роки за пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, затвердженого на засіданні Вченої ради Львівського юридичного інституту МВС України від 26 серпня 2005 р., протокол № 1).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні правової природи адміністративно-правового захисту права власності в Україні, поглибленні юридичних знань у цій сфері, обґрунтуванні доцільності внесення змін у чинне адміністративне законодавство з метою забезпечення належного захисту права власності, формуванні у зв’язку з цим науково обґрунтованих практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства з досліджуваних питань.

З огляду на поставлену мету визначені такі дослідницькі завдання:

-    розкрити лінгвістично-юридичний зміст поняття адміністративно-правового захисту права власності, адміністративно-правової охорони права власності, механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності;

-    дослідити взаємозв’язок адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони права власності;

-    виявити основні ознаки адміністративно-правового захисту права власності, в тому числі ознаки, що обумовлені методами державного управління у цій сфері;

-    здійснити юридичну характеристику адміністративних право­порушень, які посягають на право власності, дослідити питання підвідомчості розгляду цієї категорії справ, кваліфікації цих діянь;

-    з’ясувати особливості накладення окремих видів адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень, які посягають на право власності;

-    розкрити зміст, форми та методи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо захисту права власності;

-    зробити аналіз практичного здійснення адміністративно-правового захисту права власності в Україні та сформулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства у досліджуваній сфері.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов