нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 4)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 4)

Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини у сфері захисту права власності, організаційно-правові відносини, які виникають між органами влади у цій сфері.

Предметом дослідження є зміст адміністративно-правового захисту права власності, його нормативно-правове забезпечення та практика реалізації відповідних адміністративно-правових норм, особливості кваліфікації та юридичний склад адміністративних правопорушень, які посягають на право власності, правове становище органів влади, наділених юрисдикційними повноваженнями у цій сфері, теоретико-методологічні проблеми адміністра­тивно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності.

 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження. Дані методи дослідження дали змогу комплексно проаналізувати проблеми адміністративно-правового захисту права власності та обґрунтувати положення дисертації. Застосовування діалектичного та історико-правового методів сприяло дослідженню відносин у сфері адміністративно-правового захисту права власності з урахуванням їх еволюції (підрозділ 1.1.). Формально-юридичний метод використовувався для аналізу змісту актів законодавства України з питань адміністративно-правового захисту права власності та практики його застосування. Використання порівняльно-правового методу дослідження сприяло порівнянню нормативно-правових актів України та зарубіжного законодавства (підрозділи 2.3., 2.4.), а структурно-функціонального методу дослідженню правового статусу суб’єктів адміністративно-юрисдикційних, контрольно-наглядових повно­важень у сфері захисту права власності (підрозділ 2.2., 3.2., 3.3.). Статистичний метод застосовувався для аналізу результатів практики притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері власності в Україні загалом та Львівській області зокрема (підрозділи 2.1., 2.3., 2.4.). Можливості соціологічного методу використані під час узагальнення та аналізу результатів проведеного в рамках дисертаційного дослідження опитування щодо питань адміністративно-правового захисту права власності в Україні. Методи класифікації, групування застосовувалися для проведення класифікації заходів адміністративного припинення, які використовуються з метою захисту права власності, адміністративно-правових норм у сфері захисту права власності, адміністративних стягнень, які застосовуються за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на право власності (підрозділи 1.2., 1.3., 2.3.).

Науково-теоретичною основою дисертації стали наукові праці з адміністративного, кримінального, цивільного, муніципального права та теорії управління.

Нормативною основою дисертаційної роботи є Конституція України, КУпАП, законодавчі та нормативно-правові акти органів влади з приводу захисту права власності в Україні та законодавство іноземних держав у цій сфері.

Емпіричну базу дослідження становлять рішення органів державної влади у сфері захисту права власності, узагальнення практики застосування адміністративного законодавства та судової практики, статистичні дані щодо захисту права власності та накладення адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері в Україні загалом та Львівській області зокрема, справи про адміністративні правопорушення у сфері захисту права власності, результати опитування 386 респондентів із Львівської, Волинської, Луганської, Чернівецької, Херсонської та Житомирської областей, 60 працівників органів державної влади даних областей.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов