нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 5)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 5)

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративно-правового захисту права власності, присвячених розв’язанню завдань, що сприяли формулюванню та обґрунтуванню нових теоретичних положень, висновків, пропозицій та рекомендацій:

 

вперше:

-    проведено комплексне дослідження правової природи та змісту, історико-правових умов формування, ознак адміністративно-правового захисту права власності, сформульовано його авторське визначення та розкрито специфіку взаємозв’язку з охороною права власності;

-    обґрунтовано необхідність реформування підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на право власності, залучення органів місцевого самоврядування у сферу захисту права власності;

 

-    обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін до Глави 6 КУпАП, Статуту патрульно-постової служби міліції України щодо покращення захисту права власності;

-    обґрунтовано положення про необхідність законодавчо обумовити порядок взаємодії різних органів державної влади: суду, державної виконавчої служби, органів внутрішніх справ з питань виконання постанов про накладення адміністративних стягнень;

-    розроблено пропозиції щодо створення координаційних рад з питань захисту права власності на місцях та проект Розпорядження Львівської міської ради «Про утворення координаційної ради з питань захисту права власності»;

 

удосконалено:

-    існуючі визначення понять адміністративно-правової охорони права власності, адміністративного примусу та механізму адміністративно-правового регулювання з урахуванням специфіки досліджуваної сфери;

-    класифікацію заходів адміністративного припинення, які застосовуються для захисту права власності, та адміністративно-правових норм, що забезпе­чують регулювання відносин у сфері захисту права власності, адміністративних стягнень за вчинення адміністративних проступків у сфері власності;

-    теоретичне визначення форм і методів взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування щодо захисту права власності та профілактики вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері;

-    теоретичне обґрунтування використання у законодавстві терміна «адмі­ністративне покарання» замість існуючого поняття «адміністративне стягнення»;

 

набуло подальшого розвитку:

-    теоретичне визначення правової природи переконання та примусу як методів державного управління у сфері захисту права власності;

-    комплексний аналіз адміністративних правопорушень, які посягають на право власності, їх складів, питань кваліфікації цих діянь;

-    положення про необхідність та шляхи удосконалення регулювання діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування щодо адміністративно-правового захисту права власності;

-    пропозиції щодо зміни системи адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень у сфері власності;

-    обґрунтування необхідності визнання у чинному КУпАП юридичної особи як суб’єкта адміністративних правопорушень, що посягають на право власності, та законодавчого визначення поняття посадова особа;

-    пропозиції щодо змін та доповнень до окремих статей КУпАП.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні теоретичної основи для удосконалення чинного законодавства у сфері захисту права власності з можливістю використання сформульованих положень, висновків і пропозицій:

-    у законотворчій діяльності – для удосконалення законодавства України щодо захисту права власності, зокрема, КУпАП в частині визначення адміністративних правопорушень, які посягають на право власності, системи адміністративних стягнень, оптимізації структури органів державної влади, наділених юрисдикційними повноваженнями щодо захисту права власності тощо;

-    у науково-дослідній роботі – для подальшого наукового дослідження питань адміністративно-правового захисту права власності в Україні, аналізу та розробки теоретичних і практичних проблем у цій сфері;

-    у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій з адміністративного права, методичних рекомендацій та для підготовки і проведення занять студентів вищих навчальних закладів юридичного напрямку з наступних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністра­тивна діяльність органів внутрішніх справ», а також у системі службової підготовки працівників органів внутрішніх справ (надалі – ОВС).

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов