нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 6)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 6)

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася за розділами і в цілому на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ та кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Результати дисертаційного дослідження доповідались на міжнародній науково-практичній конференції «Шості осінні юридичні читання» (Хмельницький університет управління та права, 23–24 жовтня 2007 р.); науково-практичній конференції «Треті Прибузькі юридичні читання» (Миколаївський навча­льний центр Одеської національної юридичної академії, 23–24 листопада 2007 р.); науково-звітній конференції «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 5 березня 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави» (Львівський інститут МАУП, 18 квітня 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 15 травня 2008 р.); міжна­родній науково-практичній конференції «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 30 травня 2008 р.), третій звітній науковій конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів державної служби боротьби з економічними злочинами» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 6 березня 2009 р.).

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі Львівського державного університету внутрішніх справ при викладанні навчальних курсів «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність ОВС» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження від 28.04.2009 р.), Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом при викладанні навчальних курсів «Адміністративне право» та «Адміністративна відповідальність» (акт впровадження результатів дисерта­ційного дослідження від 29.04.2009 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертації знайшли відображення у п’яти статтях, які опубліковані у фахових юридичних виданнях, перелік яких затверджено ВАК України.

Структура й обсяг дисертації визначаються змістом пошукової проблеми і спрямовані на досягнення поставлених завдань. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають десять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 264 сторінки, з яких 187 – основний текст роботи, 32 – список використаних джерел (308 найменувань), 45 сторінок – додатки.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов