нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 7)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 7)

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 

У Вступі обґрунтовується вибір теми дисертації, визначається актуальність теми дослідження, ступінь наукової розробки проблеми захисту права власності, мета та завдання дослідження, його методологічна та теоретична основа, практичне значення одержаних результатів, містяться відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, його структуру та обсяг.

Перший розділ «Теоретико-правові основи адміністративного захисту права власності в Україні» складається з трьох підрозділів, в яких визначається поняття адміністративно-правового захисту права власності, досліджуються особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності, основні напрямки діяльності держави у цій сфері.

У підрозділі 1.1. «Філософсько-історичні та правові аспекти діяльності української держави у сфері охорони права власності», спираючись на праці вітчизняних і зарубіжних вчених, здійснено філософсько-історичне та правове дослідження діяльності держави у сфері охорони права власності. Висловлено думку, що діяльність держави у сфері адміністративно-правової охорони права власності в сучасних умовах повинна бути системною, спрямованою на створення адміністративних правових норм щодо встановлення загального режиму охорони права власності, визначення адміністративно-правового статусу учасників адміністративно-охоронних відносин, припинення порушень, притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення права власності.

У підрозділі 1.2. «Поняття і основні ознаки адміністративно-правового захисту права власності» здійснено аналіз наукових позицій щодо співвідношення понять «захист» та «охорона», визначено адміністративно-правовий захист права власності як систему правових способів та засобів попередження порушень права власності, припинення посягань на державне, комунальне і приватне майно, застосування до порушників заходів адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку та відшкодування заподіяної шкоди. На думку автора, адміністративно-правовий захист права власності, який спрямований на реалізацію адміністративно-правових норм щодо попередження, припинення адміністративних правопорушень, відновлення порушених прав, визнається правозастосовчим аспектом адміністративно-правової охорони права власності, а застосування адміністративних стягнень – її каральним аспектом.

До основних ознак адміністративно-правового захисту права власності відносяться: спрямованість на задоволення права на володіння, користування та розпорядження майном; існування уповноважених державних органів із відповідною компетенцією, функціями і повноваженнями; закріплення в законодавстві способів захисту та інші.

У підрозділі 1.3. «Механізм адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності» на основі філософських, економічних, правових джерел здійснено аналіз поняття «механізм адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності» та зроблено висновок, що дана категорія є динамічною та складається з системи ланок, які функціонують та взаємодіють між собою.

Висунуто пропозицію про удосконалення нормативно-правового регламентування відносин щодо захисту права власності шляхом доцільного групування адміністративно-правових норм у цій сфері. Автором запропоновано власний варіант змісту глави 6 КУпАП.

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов