нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 8)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 8)

Другий розділ «Юридична характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на право власності» складається з чотирьох підрозділів, у яких досліджуються питання, що стосуються кваліфікації адміністративних правопорушень, які посягають на право власності, підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на право власності, накладення адміністративних стягнень за їх вчинення.

У підрозділі 2.1. «Кваліфікація адміністративних правопорушень, які посягають на право власності» проведено аналіз сформульованих у теорії адміністративного права дефініцій поняття «кваліфікація адміністративного проступку», дано визначення поняття «кваліфікація адміністративних проступків, які посягають на право власності».

Особливу увагу приділено елементам юридичного складу, оскільки вони в комплексі дозволяють кваліфікувати адміністративне право­порушення, яке посягає на право власності, як протиправне і притягнути винну особу до адміністративної відповідальності. Здійснено загальну характеристику об’єкта, суб’єкта, об’єктивної та суб’єктивної сторони адміністративних правопорушень, які посягають на право власності.

У підрозділі 2.2. «Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення, вчинені у сфері власності» досліджено історію появи цього терміна у вітчизняних нормативних актах та науковій літературі. При цьому зазначається, що основним змістом підвідомчості є нормативне закріплення владних повноважень органів (посадових осіб), що розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері власності. На підставі аналізу ряду наукових джерел визначено критерії підвідомчості.

У підрозділі 2.3. «Адміністративні стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, які посягають на право власності» здійснено аналіз існуючих підходів до розуміння поняття «стягнення» у вітчизняній правовій науці. Окремо приділено увагу змісту іноземного законодавства у досліджуваній сфері та зроблено акцент на доцільності закріплення в українському законодавстві терміна «адміністративне покарання».

Відзначено проблемні питання щодо застосування штрафів. Пропонується розширити застосування альтернативних санкцій за конкретні адміністративні правопорушення у сфері власності.

У підрозділі 2.4. «Виконання постанов про накладення адміністра­тивних стягнень за проступки, вчинені у сфері власності» автор звертає увагу на необхідності визначення у вітчизняному законодавстві моменту вступу в силу постанови про накладення адміністративного стягнення.

Висловлюється пропозиція щодо необхідності законодавчого визначення порядку взаємодії різних органів державної влади: суду, державних виконавців, ОВС з питань виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов