нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 11)

 

Адміністративно-правовий захист права власності України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 (частина 11)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
:

 

1. Личенко І. О. Українська держава як суб’єкт охорони права власності / І. О. Личенко // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2007. – № 4. – С. 87–89.

2. Личенко І. О. Еволюція відносин власності / І. О. Личенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. – С. 129–136.

3. Личенко І. О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного управління щодо захисту права власності / І. О. Личенко // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2007. – № 5. – С. 34–37.

4. Личенко І. О. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері захисту права власності / І. О. Личенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 81–87.

5. Личенко І. О. Адміністративний примус як спосіб правового впливу в сфері власності / І. О. Личенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 149–155.

6. Личенко І. О. Діяльність держави щодо охорони права власності / І. О. Личенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шості осінні юридичні читання» (26–27 жовтня 2007 р.). – Хмельницький: Хмельниць­кий університет управління та права, 2007. – С. 55–57.

7. Личенко І. О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного управління щодо захисту права власності / І. О. Личенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Треті Прибузькі юридичні читання» (23–24 листопада 2007 р.). – Миколаїв: Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, 2007. – С. 439–441.

8. Личенко І. О. Механізм адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності / І. О. Личенко // Матеріали науково-звітної конференції факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави» (5 березня 2008 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 165–168.

9. Личенко І. О. Теоретичні аспекти адміністративно-правової квалі­фікації діянь, що посягають на право власності / І. О. Личенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (30 травня 2008 р.). – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – С. 259–263.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Личенко І. О. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Львів, 2010.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового захисту права власності. У роботі викладено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо здійснення адміністративно-правового захисту права власності. Досліджено особливості механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності, юридичну природу та склад адміністративних правопорушень, що посягають на право власності, організаційно-функціональні засади діяльності органів влади, які забезпечують захист права власності.

Сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, право власності, механізм адміністративно-правового регулювання відносин, адміністративні правопорушення, склад адміністративних правопорушень.

Партнер рубрики: http://www.vishivay-ka.in.ua/

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов