нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 4)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 4)

Практичне значення наукових результатів полягає у розробці теоретичних положень,  методичних та практичних рекомендацій щодо прогнозування ВВП на середньострокову перспективу. Отримані наукові результати були використані в діяльності органів виконавчої влади в процесі обґрунтування і прийняття рішень, а також у дослідженнях  наукових установ.

Методологічні та практичні рекомендації, отримані у роботі, були використані:

Міністерством економіки України - при розробленні прогнозу основних макроекономічних показників на середньострокову перспективу (довідка №4723/157  від 10.07.2007 р.);

Науково-дослідним економічним інститутом - протягом 2004-2006 років у частині прогнозування показників ВВП за фазами відтворення  та секторами економіки на середньострокову перспективу (довідка №2/309  від 11.07.2007р.);

Рівненською обласною державною адміністрацією - при розробленні Програми розвитку регіону (довідка № 01/1-606 від 11.07.2007 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були оприлюднені та отримали позитивне схвалення на науково-практичних конференціях:

§  VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інвестиції ХХІ століття в контексті ЦРТ: інтеграція України в світовий економічний простір" (м. Умань, 2005);

§  ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Інвестиції ХХІ століття в контексті розвитку програми ООН. Цілі розвитку тисячоліття: інтеграція України в світовий економічний простір" (м. Умань, 2005);

§  Х Міжнародній науково-практичній конференції "Інвестиції ХХІ століття в контексті програми ООН ЦРТ. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку в Україні" (м. Умань, 2006);

§  ХІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інвестиції ХХІ  століття в контексті програми ООН ЦРТ. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку в Україні" (м. Умань, 2006),

§  ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інвестиції ХХІ століття: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку" (м. Умань, 2007),

§  ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Економіка України: проблеми економічного зростання" (м. Умань, 2007).

Публікації за результатами дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 5 одноосібних публікаціях, опублікованих у наукових фахових виданнях, загальним обсягом 2,6 д.а.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (193 найменування). Основний зміст роботи викладено на 187 сторінках, робота містить 19 таблиць, 16 рисунків і схем.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов