нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 6)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 6)

У другому розділі “Методологічні аспекти та методи прогнозування ВВП за фазами відтворення та секторами економіки на середньострокову перспективу” проводиться обґрунтування принципів та етапів середньострокового прогнозу, здійснюється удосконалення методів прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки, а також узагальнення методів прогнозування показників ВВП, на основі яких розроблено модель прогнозування за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу.

За результатами досліджень, узагальнень та висновків, що зроблені на основі існуючих методів та моделей, розроблено механізм, за допомогою якого можна забезпечити здійснення узгодженого прогнозу основних макроекономічних показників, які характеризують динаміку ВВП, обіг ВВП у секторному розрізі, починаючи з виробництва і закінчуючи його використанням.

Концептуальні принципи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу, обґрунтовані в дисертаційній роботі, дозволяють враховувати характер макроекономічного середовища, його можливих змін у перспективі за рахунок державного регулювання в різних сферах державної політики та зрушень у світовій економіці.

В дисертаційній роботі запропоновані методи і підходи щодо прогнозування, які знайшли відображення у розробленій моделі прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньостроковий період (рис. 1), де прогноз здійснюється у наступному порядку.

 

На І етапі реалізації моделі передбачається здійснення теоретичного дослідження завдання, збір статистичної інформації, її аналіз та розроблення сценарних умов прогнозу. 

Теоретичне дослідження поставленого завдання полягає у визначенні мети, цілей та пріоритетів економічного та соціального розвитку, аналізі показників ВВП за фазами відтворення та секторами економіки та дослідження факторів найбільшого впливу. Збір статистичних даних являється важливою частиною роботи, що забезпечує необхідними даними прогноз економічного розвитку. На даному етапі роботи відбувається групування даних за показниками системи національних рахунків за роками ретроспективи. Здійснення аналізу показників ретроспективи відбувається шляхом з'ясування причин та наслідків економічних процесів.

Розроблення сценарних умов прогнозу передбачає розроблення заходів економічної політики із визначенням чинників державного регулювання, що уможливлюватиме подолання негативної динаміки і спрямування вектору економічного розвитку до стабільного зростання.

На ІІ етапі здійснюється  підбір методів, які відповідатимуть цілям та завданням прогнозу та  проведенню прогнозних розрахунків, що відбуваються за завчасно розробленим алгоритмом і початковою інформацією. Підбір необхідних інструментів для проведення прогнозних розрахунків може проводитись як логічними, так і математичними методами із урахуванням соціально-економічної ситуації та передумов розвитку економіки у передпрогнозному періоді.

На даному етапі роботи здійснюються розрахунки макроекономічних показників за фазами відтворення на рівні всієї економіки у математичному вигляді та відбувається побудова графіків і діаграм з метою подальшого коригування та узгодження прогнозних даних.

Для прогнозування агрегатів ВВП за фазами відтворення використовується запропонований фахівцями НДЕІ і вдосконалений в процесі дисертаційного дослідження метод мультимодельного прогнозування, що здійснюється у наступному порядку (рис. 2 ):

 

1. Вибір Z-тих моделей для прогнозування макропоказників  z=1,2,..., k,...,m.;

2. Перехід до наступної моделі прогнозування  z= k+1;

3. Формування інформації для z-ої моделі;

4. Прогноз показників за z-ою моделлю;

5. Лічильник моделей. Перевірка z = m. Якщо це була остання модель (з номером  m), то здійснюється перехід на 6, якщо ні – перехід на 2;

6. Побудова динамічного ряду з результатів прогнозу за m моделями;

7. Очистка динамічного ряду від випадкових прогнозних величин (викреслення крайніх результатів ряду);

 

Рис. 1. Схема моделі прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов