нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 8)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 8)

У прогнозних розрахунках важливе значення мають сценарні умови, на основі яких здійснюється моделювання економічних процесів на середньострокову перспективу за розробленими методами. Загальні припущення щодо розвитку економіки і зміни динаміки ВВП на прогнозний період розроблені на основі врахування зовнішніх та внутрішніх передумов. Зовнішні сценарні припущення робились на прогнозних передбаченнях розвитку світової економіки, особливо брались до уваги прогнози країн, з якими найбільш тісно пов’язана економіка України. Внутрішні сценарні припущення робились на основі врахувань варіантів внутрішньої економічної політика держави.

В розробленому середньостроковому прогнозі (табл. 1, рис. 4) отримано зростання ВВП у 2010-2011 році на рівні 7-8%. Під цю мету середньостроковий прогноз має підтримуватися відповідними заходами державної економічної політики. Дуже необхідно щоб до 2011 року частка  валового нагромадження ВВП зростала як мінімум на 1 в. п. на рік.

Рис. 4. Прогноз динаміки ВВП на стадії виробництва

 

за секторами економіки до 2011 року

Прогнозується, що стимулювання економіки буде, в першу чергу, здійснюватися за рахунок соціальної політики на основі державних заходів щодо підвищення соціальних стандартів життя. Головним джерелом для розвитку економіки очікується  прискорений розвиток реального та  фінансового секторів економіки. При цьому розвиток фінансового сектору має підтримуватися м'якою грошовою політикою і зменшенням вартості кредитів.

В прогнозі секторної структури ВВП (рис. 5) закладено суттєві зміни. Передбачено, що випереджаючими темпами буде зростати частка фінансового сектору (з 4% ВВП у 2005 р до 8% у 2011р.), також активно зростатиме частка сектору домашніх господарств (з 14 до 20% ВВП). Розвиток цього сектору є базовою засадою стимулювання сукупного попиту за рахунок заходів державної політики.

На вищезазначені умови прогнозу має бути звернена максимальна увага державного управління з метою  стимулювання стабільного економічного зростання через розвиток внутрішнього ринку. Також пропорційно високими темпами буде зростати обслуговуючий сектор некомерційних організацій (з 1% 2005 до 3% 2011 році). Прогнозується зменшення частки сектору ЗДУ з 25 до 22% ВВП через заходи раціоналізації та економії державних витрат в найближчі 5 років і зменшенні обсягів державного виробничого сектору.

Рис. 5.  Прогноз структури ВВП на стадії виробництва

 

за секторами економіки до 2011 року

Прогнозується, що темпи зростання нефінансового (виробничого) сектору до 2011 року будуть поступатися середнім темпам зростання ВВП. В результаті частка сектору нефінансових корпорацій зменшиться до 51 % у 2011 року. У виробничому секторі активно проходитимуть процеси ресурсозбереження і зменшення витратоємності. Умови для функціонування цього важливого сектору до 2011 року будуть несприятливими через значне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси до рівня загальносвітових. В прогнозі враховано, що умови для зовнішньоекономічної діяльності, особливо після вступу до СОТ, суттєво не поліпшаться. Тому в прогнозі закладено тенденцію до зменшення впливу експорту на загальноекономічне зростання в Україні.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов