нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1 Натяжные потолки черкассы цены прайс лист ремонт квартир черкассы.

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 10)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 10)

1.   Метод мультимодельного прогнозування, що був удосконалений в частині його використання для прогнозування ВВП за фазами відтворення на середньострокову перспективу, ґрунтується на взаємопов’язаних рахунках СНР і зорієнтований на прогноз стабільного економічного розвитку за одночасного ітераційного наближення до збереження головних макроекономічних пропорцій. В основу методу покладено прогнозування макропоказників за різними моделями (трендовими, факторними тощо) з послідуючою обробкою ряду отриманих даних (викресленням випадкових величин) і розрахунком середньоарифметичних величин динамічного ряду. Останні, після відповідного аналізу, приймаються у якості результатів прогнозу. Даний метод може використовуватися для отримання середньострокових оцінок розвитку національної економіки і пошуку можливостей її регулювання за допомогою механізмів, що закладаються в соціально-економічній, бюджетній, грошово-кредитній, зовнішньоекономічній політиці щодо варіантних оцінок можливостей економічного зростання в Україні протягом 2008-2011 років згідно з розвитком макроекономічної ситуації.

2.   Структурний метод прогнозування ВВП і його агрегатів за секторами економіки, що полягає у прогнозуванні показників інституційних одиниць через дослідження істотних структурних взаємозв’язків основних макроекономічних показників у розрізі секторів економіки, дає прийнятні результати і може використовуватися у короткостроковому і середньостроковому прогнозуванні. Він передбачає прогноз показників ВВП за секторами економіки на основі динаміки секторної структури у ретроспективному періоді із наступним збалансуванням структури методом пропорційного розподілення розбіжності. Цей метод дозволяє також врахувати цільові завдання щодо удосконалення структурних зрушень між секторами економіки та дає змогу враховувати найсуттєвіші системні чинники, завдяки взаємодії з окремо виділеними показниками за фазами економічного відтворення та їх дезагрегації за секторами економіки що дозволяє оцінити взаємовплив відповідних факторних змінних та розширює можливості застосування методу для пошуку і регулювання варіантів розвитку в умовах дотримання макроекономічної збалансованості між секторами економіки.

3.   Результати прогнозних розрахунків секторного розрізу ВВП за фазами відтворення на середньострокову перспективу дають змогу зробити висновки щодо ефективності комплексного підходу до прогнозування зазначеного показника за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу. Переваги цього підходу: поетапне здійснення прогнозних розрахунків з урахуванням факторів найбільшого впливу на економічну ситуацію в Україні; здійснення прогнозу за різними сценаріями розвитку; проведення перевірки структури прогнозних фактичних даних; забезпечення рівня економічного зростання та розроблення пропозицій щодо заходів економічної політики стосовно розвитку як окремих секторів, так і економіки загалом.

4.   Здійснення прогнозних розрахунків дає змогу сформулювати пропозиції щодо заходів економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання у середньостроковому періоді з активізацією відтворювальних процесів, що базуються на структурно-технологічній модернізації вітчизняної економіки, регулюванні податково-бюджетної сфери та знаходженні необхідних пропорцій в соціально-економічній політиці з метою стабільного підвищення добробуту громадян України.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов