нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 11)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 11)

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

у фахових виданнях

 

1.     Корнійчук В.П. Методи прогнозування валового внутрішнього продукту /Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6 (49)/ Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2005. – С.14-17.

2.     Корнійчук В.П. Використання системи національних рахунків як методологічної бази розрахунку показників ВВП / Тенденції і пропорції розвитку економіки України./ За ред. В.Ф.Беседіна. – К.: НДЕІ –2005.– С. 304-311.

3.     Корнійчук В.П. Технологія моделювання прогнозних показників ВВП у секторному розрізі / Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. Колективна монографія / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К.: НДЕІ – 2005. – С. 114-120.

4.     Корнійчук В.П. Метод міжсекторних потоків як спосіб прогнозування ВВП за секторами економіки / Економіка України: Інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку. Колективна монографія./ За ред. В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка. – К.: НДЕІ – 2006. – С. 131-139.

5.     Корнійчук В.П. Узагальнення теоретичних аспектів прогнозування макроекономічних показників на середньострокову перспективу / Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку. Колективна монографія. /За ред. В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка. – К.: НДЕІ – 2007. – С. 156-162.

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЇ

 

Корнійчук В.П. Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Науково-дослідний економічний інститут, 2007.

Робота присвячена розробці та обґрунтуванню методики середньострокового прогнозування показників ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на основі використання економіко-математичних методів. Здійснено аналіз існуючих факторів впливу на розвиток секторів економіки та досліджено взаємоузгодженість прогнозних значень показників економічного обігу в секторному розрізі з основним показником економіки – валовим внутрішнім продуктом. Запропоновані економіко-математичні методи, які призначені для складання середньострокового прогнозу ВВП за фазами відтворення, а також секторної структури показників ВВП. Визначено основні етапи складання середньострокового прогнозу, за якими проведено розрахунки прогнозу на поточний 2007 та 2008-2011 роки за фазами відтворення і секторами економіки, структури ВВП, частки кожного сектора у складі ВВП, оцінено ризики прогнозу.

 

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, сектори економіки, фази економічного відтворення, система національних рахунків, методи прогнозування, прогноз.

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов