нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 5)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 5)

 

В роботі доведено, що означені чинники мають неоднаковий вплив на обсяги діяльності роздрібної торгівлі. Так, між обсягом фізичного роздрібного товарообороту та грошовими доходами населення виявлено тісний кореляційний зв‘язок. Дослідження залежності фізичного обсягу роздрібного товарообороту від цінового чиннику виявило прояв “парадокса Гиффена” в роздрібній торгівлі України.

В роботі акцентовано увагу на проблемах формування товарної пропозиції на підприємствах роздрібної торгівлі. Так, зниження обсягів вітчизняного виробництва товарів народного споживання обумовило формування товарного забезпечення роздрібного товарообороту за рахунок імпорту і зростання частки імпортних товарів в структурі роздрібного товарообігу, особливо непродовольчих товарів. Крім того, на формування товарної пропозиції на споживчому ринку суттєво вплинуло підвищення частки населення у виробництві сільськогосподарської продукції. Так, зростання частки господарств населення у річному виробництві продукції сільського господарства України призвело до значного скорочення обсягів продажу сільськогосподарської продукції підприємствами торгівлі, особливо у сільській місцевості. Дослідження виявили, що зростання частки господарств населення у виробництві сільськогосподарської продукції призводить до зниження обсягів реалізації продовольчих товарів підприємствами торгівлі.

Проведена оцінка макросередовища, в якому функціонують підприємства торгівлі, засвідчує, що найбільшою нестабільністю характеризуються зміни споживчих цін, реальної заробітної плати та реальних грошових доходів населення (табл. 1), що проявилося у проблемах формування товарної пропозиції та платоспроможного попиту населення.

 

Таблиця 1

Розрахунок загального коефіцієнту нестабільності змін в основних сегментах макросередовища торговельної сфери України у 1996-2009 рр.

Роки

Коефіцієнт

динамічності

Коефіцієнт

дефлуентності

Коефіцієнт

варіації

Загальний коефіцієнт нестабільності

Індекс ВВП

0,654

0,759

0,076

0,335

Індекс споживчих цін

1,539

0,936

0,086

0,498

Індекс реальних грошових доходів

1,038

1,025

0,096

0,467

Індекс реальної заробітної плати

1,176

1,377

0,113

0,567

Індекс обсягу промислової продукції

0,859

0,959

0,097

0,430

Індекс продукції сільського господарства

0,734

0,945

0,096

0,406

 

В роботі систематизовано і оцінено вплив внутрішніх чинників на діяльність роздрібної торгівлі в трансформаційний період, а саме: стан основних та оборотних засобів, товарних запасів, чисельності працівників, продуктивності праці, зв’язків з оптовою торгівлею, рівень конкуренції.

Так, встановлено наявність прямого впливу оновлення основних засобів на зростання фізичного обсягу роздрібного товарообороту, зворотнього зв’язку між динамікою товарообороту та рівнем товарних запасів. Спостерігається зростання продуктивності праці в торгівлі, яке в більшому ступені, ніж зміни чисельності працівників торговельних підприємств, впливає на збільшення обсягів діяльності роздрібної торгівлі.

Дослідження засвідчили про підвищення нераціонального перепродажу товарів, а відтак – збільшення чисельності посередників та ланковості товаропросування, що негативно позначається на діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Наявність великої кількості підприємств роздрібної торгівлі в Україні свідчить про наявність та посилення тенденцій до корпоративності та інтегративності, що підтверджується проведеними в роботі розрахунками індексу ринкової концентрації.

Детальний аналіз структурних змін в роздрібному товарообороті на регіональному рівні дозволяє побудувати динамічну матрицю позиціювання регіонів за обсягами роздрібного товарообігу. Більш суттєві зміни відбулися в рейтингах регіонів, визначених за обсягами роздрібного товарообороту на одну особу, що пов’язано з суттєвими змінами в грошових доходах та рівні життя населення України.

Динамічна персоніфікована матриця ранжування регіонів України за обсягом роздрібного товарообороту на одну особу дозволяє зробити висновок про те, що з 1990 по 2009 рік зберегли свої позиції м. Київ, Одеська, та Харківська області – перший квадрант; Миколаївська область – другий квадрант; Чернігівська та Чернівецька області – третій квадрант; Івано-Франківська та Тернопільська області – четвертий квадрант (табл. 2).

 

Таблиця 2

Динамічна персоніфікована матриця рангів регіонів України за обсягом роздрібного товарообороту на душу населення у 1990 та 2009 рр.

І квадрант

ІІ квадрант

м. Київ 1 (1)

Харківська 5 (5)

Одеська 6 (2)

АР Крим 2 (8)

Донецька 3 (9)

Запорізька 4 (7)

Львівська 8 (6)

Дніпропетровська 12(3)

Херсонська 10 (10)

Миколаївська 7 (11)

 

 

 

Закарпатська 11 (14)

 

Луганська 9 (23)

ІІІ квадрант

ІV квадрант

 

Полтавська 13 (12)

 

Київська 26 (4)

 

 

Чернівецька 19 (13)

Чернігівська 18 (17)

Черкаська 14 (18)

Рівненська 17 (19)

Сумська 15 (25)

Вінницька 16 (26)

 

Волинська 20 (15)

Кіровоградська 22(16)

 

Житомирська 21 (20)

Хмельницька 24 (21)

 

Івано-Франківська 23(22)

Тернопільська 25 (24)

 


 

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов