нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 6)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 6)

 

Всього стабільно утримували свої позиції 10 регіонів, або 38,5 % загальної кількості. Найбільш суттєво покращився рейтинг Київської (без м. Київ) області, яка перемістилася з 26 на 4 місце, тобто з четвертого квадранту в перший. Крім того, з другого до першого квадранту перемістились Дніпропетровська та Львівська області, з третього до другого – Полтавська область, з четвертого квадранту до третього – Волинська та Кіровоградська області. В сімох регіонах України (27 %) спостерігається суттєве зниження рейтингу.

Дослідження виявило, що за обсягом роздрібного товарообороту та обсягом роздрібного товарообороту на одну особу, лідируючі позиції по означених показниках займають м. Київ, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Стабільно низький рейтинг утримують Івано-Франківська та Тернопільська області. Значне погіршення спостерігається в Луганській області. Суттєва різниця виявлена в позиціюванні Донецької області – 3 місце серед регіонів за обсягам роздрібного товарообороту та 9 місце за обсягом товарообороту в розрахунку на одну особу.

При дослідженні структури роздрібного товарообороту по регіонах України в роботі оцінена інтенсивність трансформаційних змін, які відбулися у роздрібній торгівлі країни. Зокрема, 6 регіонів збільшили свою частку у формуванні роздрібного товарообороту країни, особливо помітно це відбулося в м. Київ, питома вага роздрібних торговельних підприємств якого у загальному товарообороті зросла майже у 2,5 рази. В інших регіонах їх участь у формуванні роздрібного товарообороту знизилась.

Інтенсивність структурних змін оцінено за допомогою середнього лінійного відхилення часток регіонів у формуванні товарообороту. Величина лінійного коефіцієнту структурних змін 1,142 свідчить, що частки регіонів в загальному обсязі роздрібного товарообороту України змінились в середньому більше, ніж на 1 процентний пункт.

Групування регіонів України за характеристикою змін фізичного обсягу роздрібного товарообороту за 1990-2009 рр. визначило, що найбільшу питому вагу складають регіони, в яких зафіксоване середнє зниження товарообороту – 23,1 % сукупності (табл. 3). 

 

Таблиця 3

Типологія регіонів України за темпом приросту фізичного обсягу роздрібного товарообороту у 1990-2009 рр.

Характеристика зниження/зростання фізичного обсягу товарообороту

Темпи приросту фізичного обсягу роздрібного товарообороту 2009 р. в порівнянні з 1990 р., %

Кількість регіонів, од.

Частка в загальній кількості регіонів, %

Регіони

Глибоке

зниження

Більше -50,1

1

3,8

 

Луганська 

Інтенсивне

зниження

-50,0% – -37,4

1

3,8

Тернопільська

Середнє

зниження

-37,5% – -25,1

6

23,1

АР Крим (включаючи м. Севасто-поль), Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська

Помірне

зниження

-25,0% – -12,4

5

19,2

Вінницька. Дніпропетровська, Жи-томирська, Київська (без м. Київ),  Полтавська,

Незначне

зниження

Менше -12,5

 

4

15,4

Донецька, Івано-Франківська, Харківська, Черкаська

Незначне

зростання

Менше 12,5

2

7,7

Запорізька, Львівська,

Помірне

зростання

12,6%-25,0

3

11,5

Волинська, Миколаївська, Чернівецька

Швидке

зростання

25,1%-37,5

1

3,8

Закарпатська,

Інтенсивне

зростання

37,6%-50,0

-

-

-

Прискорене

зростання

Більше 50,1

3

11,5

Одеська, Херсонська, м. Київ

Другою за чисельністю є група регіонів з помірним зниженням означеного показника. Рівні частки в досліджуваній сукупності регіонів (по 11,5 %) займають групи регіонів, в яких зростання фізичного обсягу роздрібного товарообороту характеризується як “помірне” та “прискорене”. По одному представникові виявилось в групах регіонів, де зміни товарообороту характеризуються як “глибоке зниження”, “інтенсивне зниження” та “швидке зростання”.

В дослідженні відмічаються суттєві структурні зміни в мережі роздрібної торгівлі за період ринкових трансформацій. Так, кількість об’єктів торгівлі в Україні у 2009 р. становила 44,8 % рівня 1990 р., в тому числі в центральному регіоні – 44,7 %. Кількість магазинів за означений період зменшилась на 60,5 %, в тому числі в центральному регіоні – на 61,0 %. Мережа дрібнороздрібної мережі скоротилась на 29,3 %, в тому числі в центральному регіоні – на 25,0 %.

Розраховані коефіцієнти варіації свідчать про нестійкий характер змін в кількості об’єктів торгівлі в регіонах України і територіях розміщення (табл.4).

 

Таблиця 4

Варіативність темпів змін кількості об‘єктів роздрібної торгівлі підприємств України до попередніх років у 1996-2009 рр.

Показники

Україна

Регіони

північний

центральний

південний

східний

західний

Коефіцієнт варіації темпів змін кількості магазинів, %

2,3

2,8

3,1

1,7

5,40

2,5

в міських поселеннях

3,9

3,8

5,0

3,0

5,9

3,6

в сільській місцевості

1,7

3,0

4,4

3,5

3,0

2,5

Коефіцієнт варіації темпів змін кількості кіосків (палаток),%

5,0

8,1

8,8

10,8

4,9

5,8

в міських поселеннях

4,7

8,5

 
 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов