нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 7)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 7)

Дослідження виявило помітне зниження забезпеченості населення об’єктами роздрібної торгівлі в цілому та магазинами зокрема. В цілому по Україні 60 % регіонів мали значення цього показника нижчим, ніж середній по країні.

На фоні скорочення чисельності магазинів відбулося зменшення торгових площ та забезпечення ними населення. Разом з тим в останні роки спостерігається укрупнення роздрібної торговельної мережі особливо в міській торгівлі, про що свідчить зростання середнього розміру торговельного підприємства у 2009 р. на 66,7 % порівняно з 1990 р. В сільській місцевості продовжилася тенденція зниження середнього розміру магазину.

Як показали результати аналізу, до 2003 р. включно спостерігалась стійка тенденція до зменшення забезпеченості населення торговими площами. З 2004 р. виявлена позитивна динаміка показника проти попередніх років, але від рівня 1990 р. забезпеченість населення торговими площами у 2009 р. становить 80,2 %, причому в сільській місцевості – 27,7 %. В міських поселеннях показник збільшився на 6,3% проти рівня 1900 р.

В третьому розділі "Інституціональні важелі активізації розвитку роздрібної торгівлі в регіональних господарських системах" визначено методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі, використані рейтингові системи як основа формування регіональної стратегії розвитку роздрібної торгівлі, змодельовано розвиток торгівлі в окремих регіонах на перспективу.

Доведено, що комплексна оцінка розвитку роздрібної торгівлі повинна враховувати специфіку діяльності підприємств торгівлі в окремих регіонах та їх міжрегіональні розбіжності. Авторська методика комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі включає три етапи, що дозволяють кількісно оцінити міжрегіональні розбіжності у функціонуванні роздрібної торгівлі, виявити особливості розвитку регіонів за обраною сферою діяльності. Етапи проведення комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі містять відповідні кроки (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Етапи проведення комплексної оцінку розвитку роздрібної

торгівлі

Дослідження засвідчило, що інтенсивне формування ринкового середовища у 1990-2000-ні роки суттєво вплинуло на територіальну диференціацію показників розвитку роздрібної торгівлі, сприяло зростанню їх поляризації. Неоднакова адаптація регіонів до ринкових умов проявилась в посиленні міжрегіональної диференціації за рівнем розвитку роздрібної торгівлі і торговельної мережі. Особливо відчутні диспропорції між регіонами країни щодо обсягу роздрібного товарообігу на душу населення, розміщення торговельних об’єктів відносно території, забезпечення населення торговою площею та ступенем розповсюдження самообслуговування. Наслідком різкої міжрегіональної диференціації стало збільшення кількості регіонів з низьким рівнем розвитку роздрібної торгівлі.

В роботі пропонується здійснювати розрахунок стандартизованих коефіцієнтів за кожним показником, що характеризує ефективність функціонування роздрібної торгівлі, як відношення фактичного значення для кожного регіону до максимального – для стимуляторів, та як відношення мінімального до фактичних значень – для дестимулятора (формули 1, 2):

 

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов