нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 8)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 8)

де Кст – коефіцієнт, який характеризує ефективність функціонування роздрібної торгівлі (для стимуляторів);

Хij – фактичне значення окремого показника ефективності функціонування роздрібної торгівлі для кожного регіону;

Xij max – максимальне значення окремого показника ефективності функціонування роздрібної торгівлі по Україні;

Kддс – коефіцієнт, який характеризує ефективність функціонування роздрібної торгівлі (для дестимуляторів);

Xij min – мінімальне значення окремого показника ефективності функціонування роздрібної торгівлі по Україні.

Визначення узагальнюючих коефіцієнтів, що характеризують рівень кожного показника ефективності функціонування роздрібної торгівлі, здійснено за формулами 3-4:

                                                                                 (3)

                                                                                (4)

де Ку – узагальнюючий коефіцієнт кожного показника ефективності функціонування роздрібної торгівлі;

n – кількість регіонів.

Для визначення інтегрального коефіцієнта пропонується формула 5:

                                                            (5)

Результати розрахунків інтегральних показників розвитку роздрібної торгівлі за 1990-2009 рр. засвідчили, що в 1990 році середній по Україні інтегральний коефіцієнт розвитку роздрібної торгівлі дорівнював 0,751, а в 2009 році – знизився до 0,535

Для графічного зображення, яке наочно демонструє стан розвитку роздрібної торгівлі в країні в цілому, були застосовані середні коефіцієнти для кожного з показників, що характеризують ефективність її функціонування  (рис. 2).

 

Рис. 2. Стан розвитку роздрібної торгівлі у 1990 та 2009 рр.

 

Ранжування регіонів України за показником розвитку роздрібної торгівлі у 1990-2009 рр. свідчить про відсутність чітко вираженої однорідності в її функціонуванні.

Для формування регіональної стратегії розвитку роздрібної торгівлі в роботі запропоновано використовувати рейтингові системи, що дозволяє не тільки розподілити регіони у визначеній послідовності за рейтинговою оцінкою, але й використати її для подальшого аналізу. Отримана рейтингова оцінка дає можливість оцінити рівень розвитку роздрібної торгівлі в регіонах та виявити їх вплив на розвиток торгівлі країни (табл.5).

 

Таблиця 5

Розподіл регіонів України за рівнем розвитку роздрібної торгівлі у 2009 р.

Вплив на зага­льний стан роздрібної торгівлі

Інтервал рейтинго­вої оцінки

Кількість регіонів, од.

Частка регіонів в загальній сукупності, %

Регіони

Місце в рейтингу

Лідер

0,8-1

1

4,0

Київська (включаючи м. Київ)

1

Сильний

0,6-0,8

-

-

-

-

Середній

0,4-0,6

4

16,0

Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Харківська

2-5

Слабкий

0,2-0,4

19

76,0

Запорізька, АР Крим (включаючи м. Севастополь), Донецька, Полтавська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Рівненська, Чернігівська, Закарпатська, Волинська, Хмельницька, Черкаська, Жито-мирська, Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Тернопільська, Луганська

6-24

Аутсайдер

0-0,2

1

4,0

Сумська

25

 

Для цілей прогнозування розвитку роздрібної торгівлі в роботі пропонується використати трендовий метод, який заснований на загальному визначенні тенденцій (трендів) розвитку досліджуваних об’єктів, побудові імовірнісної моделі динамічного реального процесу їх розвитку і визначенні властивостей.

За допомогою інструментарію трендових моделей, які використані для прогнозування, в дослідженні виявлено, що найменш достовірні прогнози отримані за показниками роздрібного товарообороту на одну особу як в цілому, так і за товарними групами.

Прогнозні дані розвитку роздрібної торгівлі та торговельної мережі підприємств областей центрального регіону дозволяють стверджувати, що в найближчі роки продовжиться тенденція зменшення забезпеченості населення об’єктами роздрібної торгівлі. Через зменшення кількості магазинів відповідно зростатиме середній радіус їх дії. Як позитивні зрушення в розвитку роздрібної торгівлі слід відмітити прогнозоване зростання середнього розміру магазину та забезпеченості населення торговими площами, поширення розповсюдження самообслуговування в магазинах.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов