нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 2)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 2)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Друга чверть І тисячоліття н.е. на території Східної Європи позначена існуванням тут яскравого археологічного явища – черняхівської культури. Фахівцями вивчалися різні категорії речей з її пам’яток, в тому числі і римські монети. В той же час, у більшості спеціальних нумізматичних досліджень монети відірвані від археологічного контексту і видіграють роль лише аргументу на користь певної  гіпотези. Збільшення кількості знахідок монет римського часу в останні роки і поява нових розробок у галузі хронології та етнічної історії, дозволяє по-новому підійти до вирішення багатьох проблем, пов'язаних з вивченням черняхівської культури. У цьому сенсі дуже важливим є створення розширеного каталогу знахідок римських монет в ареалі черняхівської культури, що містить інформацію як про нові знахідки, так і уточнює вже наявні відомості.

Зараз серед фахівців відсутня єдина думка щодо джерел, хронології та функцій римських монет в черняхівському середовищі. Етнічна і економічна неоднорідність черняхівського населення робить перспективними пошуки особливостей розповсюдження римських монет в різних частинах ареалу культури. Спеціального дослідження потребує і нещодавно виділена категорія нумізматичних знахідок на території черняхівської культури – боспорські монети.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконана в рамках науково-дослідної теми «Археологічні пам'ятки та давня історія території Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя)» (№ державної реєстрації 0106V002237).

Мета і завдання роботи. Мета роботи полягає у висвітленні політичного та економічного розвитку носіїв черняхівської культури на основі нумізматичних матеріалів у тісному поєднанні з археологіними джерелами.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань:

- простежити історію нагромадження знахідок римських і боспорських монет в ареалі черняхівської культури;

- проаналізувати історіографію вивчення римських і боспорських монет в ареалі черняхівської культури;

- провести комплексний аналіз різніх категорій нумізматичних знахідок (поодинокі знахідки у складі закритих та умовно-закритих комплексів, знахідки на поверхні і в шарі пам'ятників, монети з невідомим археологічним контекстом, скарби, «варварські» наслідування римським монетам, боспорські монети);

- виявити закономірності в географії поширення різних категорій і груп античних монет;

- визначити джерела надходжень римських і боспорських монет до черняхівського населення;

- встановити хронологію і розробити періодизацію надходжень римських і боспорських монет до носіїв черняхівської культури;

- визначити функції і роль римських і боспорських монет у носіїв черняхівської культури.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов