нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 3)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 3)

 

Об'єктом дослідження є черняхівська археологічна культура, пам’ятки якої поширені в Україні і Республіці Молдова, Румунській Молдові, Мунтенії і Трансільванії.

Предмет дослідження – римські і боспорські монети, «варварські» наслідування римським монетам в ареалі черняхівської культури.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано системний підхід, історичний, археологічний (порівняльно-типологічний, картографічний) і статистичний методи.

Наукова новизна дослідження. У роботі вперше проведено комплексний історико-археологічний аналіз античних монет в ареалі черняхівської культури. Складено каталог знахідок (вводяться до наукового обігу нові матеріали, уточнюються наявні в літературі відомості), з'ясовано особливості та закономірності поширення різних категорій монет, їх хронологічних груп, простежено витоки ряду звичаїв, пов'язаних з монетами. Вперше всебічно проаналізовано знахідки боспорських монет на черняхівських пам'ятках. Визначені джерела і хронологія надходжень, а також функції римських і боспорських монет та «варварських» наслідувань римським монетам в середовищі черняхівського суспільства.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють кінець III – початок V ст. н.е. і визначаються часом існування пам'яток черняхівської культури.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію українського лісостепу (сучасні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області), степу (Миколаївська, Одеська області) та Республіки Молдова.

Джерельну базу дослідження складають римські і боспорські монети, виявлені в процесі археологічних досліджень або випадково в ареалі черняхівської культури.

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення і висновки, фактичний матеріал, зібраний і систематизований автором, можуть бути використані для подальшого вивчення теми, а також при написанні узагальнюючих і науково-популярних праць, складанні зведень пам'яток і формуванні музейних експозицій.

Каталог римських монет істотно доповнить відомі каталоги античного імпорту в пізньоримський час на території Східної Європи.

Апробація результатів дослідження проходила на засіданнях кафедри історії Росії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, в Інституті археології Російської академії наук, Інституті археології Національної академії наук України, наукових конференціях і семінарах в Харкові (2008, 2009 рр.), Тулі (2006, 2008 рр.), Чернівцях (2008 р.), Стамбулі (2009 р.), Кишиневі (2009 р.), а також наукових конференціях молодих викладачів та аспірантів історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2005-2008 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 12 наукових статтях, з них 5 в спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (186 стор.), трьох додатків (345 стор.), списку використаних джерел (329 позицій).

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов