нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 4)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 4)

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

 

         У вступі обгрунтовано актуальність теми, показано ступінь розробки проблеми, її зв’язок з науковими програмами, визначено предмет і об’єкт наукового дослідження, його мету і завдання, наукову новизну, практичну значимість дисертації, структуру дослідження, а також наведені дані щодо апробації основних її результатів.

 

 

 

РОЗДІЛ 1

 

ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА І ІСТОРІОГРАФІЯ

 

У розділі аналізуються писемні джерела, історія і динаміка накопичення нумізматичних матеріалів. На підставі історіографічного огляду характеризується ступінь наукової розробки проблеми.

1.1. Писемні джерела. Повідомлення стародавніх авторів умовно можна поділити на дві групи: 1) вказівки на шляхи надходжень римських монет; 2) свідоцтва про роль римських монет в середовищі варварського населення. Перша група включає повідомлення Йордана, Амміана Марцелліна, Зосима, а також уривки зі збірки «Автори життєписів Августів». Описи містять вказівки на отримання варварами здобичі під час військових походів на територію провінцій Римської імперії, відомих як «Готські війни» 30-70-х рр. III ст. Другу групу складають повідомлення Тацита, Діона Касія та Геродіана. Їх відомості щодо монет в житті германців між Рейном і Віслою можна використати і щодо східногерманських племен, зважаючи на загальні закономірності поширення римських монет в Центральній та Східній Європі. Але в цілому у писемних джерелах міститься дуже мало інформації з питань монетного обігу.

1.2. Історія та динаміка накопичення нумізматичних джерел. Перші згадки про знахідки римських монет на досліджуваній території відносяться до початку XVI ст. Відомо чимало випадків, коли римські монети входили до складу скарбів XVI-XVII ст. Перша публікація скарбу римських монет з'явилася тільки в 1804 р. Активізація процесу наукової фіксації знахідок римських монет припадає на другу половину ХІХ ст., у зв'язку із загальним інтересом до археологічних знахідок. Після Жовтневої революції 1917 р. фіксація знахідок римських монет значно зменшилась і лише дещо активізувалася наприкінці 1920-х – 1930-х рр. Наступне зниження активності фіксації відбулося в 1940-і рр. і пов'язане з Великою Вітчизняною війною. У повоєнні роки, разом із загальною активізацією археологічних досліджень в СРСР зростає і рівень фіксації монетних знахідок. Наприкінці 1940-х – початку 1950-х рр. виходять зводи знахідок римських монет, складені у зв'язку з публікацією та зведенням матеріалів по черняхівській культурі. Більшу частину римських монет у цей період виявлено під час археологічних досліджень, тому практично всі монети були прив'язані до конкретних археологічних пам'яток. Наприкінці 1980-х - початку 1990-х рр. рівень фіксації знахідок монет знову знизився, однак протягом 1990-х рр. він став збільшуватися. В останні роки рівень фіксації продовжує зростати, що пов'язується, в першу чергу, з широким використанням металодетекторів під час археологічних робіт.

1.3. Історіографія. Виділено п'ять основних проблем, пов'язаних з вивченням античних монет на черняхівських пам'ятниках: 1) шляхи надходження римських монет; 2) хронологія та періодизація надходжень; 3) роль римських монет в житті варварського населення; 4) вивчення «варварських» наслідувань римським монетам; 5) дослідження знахідок боспорських монет на черняхівських пам'ятниках.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов