нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 6)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 6)

 

РОЗДІЛ 2

 

Нумізматичні ДЖЕРЕЛА ТА ГЕОГРАФІЯ

 

ЇХ ПОШИРЕННЯ

 

В ареалі черняхівської культури враховано приблизно 26 тисяч римських монет. Вони відносяться до двох основних категорій: одиничні знахідки і скарби. Окремі групи складають «варварські» наслідування римським монетам і монети Боспорського царства.

2.1. Поодинокі знахідки римських монет. Вони складають основну категорію нумізматичних знахідок: з 1171 пункту знахідок римських монет 988 (84,7 %) припадає на поодинокі знахідки і 183 (15,3 %) на скарби. Суть одиничних знахідок римських монет спеціально не розглядалася дослідниками. Поодинокі знахідки римських монет умовно поділені на ті, які були виявлені: 1) у закритих комплексах; 2) в умовно-закритих комплексах; 3) у культурному шарі; 4) на поверхні пам'яток; 5) мають невідомий археологічний контекст. Джерельну основу дослідження склали дві перші групи знахідок, тобто монети, що отримали прив'язку до конкретних археологічних комплексів або пам'яток.

2.1.1. Знахідки римських монет в комплексах. На досліджуваній території зафіксовано 22 випадки знахідок цілих екземплярів римських монет в похованнях (усього близько 30 екземплярів монет): 21 інгумація та, можливо, 1 кремація. З них, до достовірних віднесено 9 комплексів. Поховальні комплекси з монетами в черняхівській культурі займають досить скромне місце. Вважається, що монети в похованнях мали дві функції – побутову і ритуальну. Про першу функцію свідчить положення монет в поясних сумках. Серед залучених матеріалів достовірно відомо тільки три такі поховання. Виникнення в черняхівському середовищі цього звичаю пов'язується з сарматським впливом. В інших випадках розташування монет у могилах було довільним. Можливо, монети імітували «обол Харона». Цей звичай могли занести готи, які проходили службу в римських провінціях, де він у IV ст. набув широкого поширення.

Іншу суть має звичай поміщати в могили підвіски з монет. У могилу вони потрапляли не як окремо покладена річ, а серед інших деталей убору, поширеного в черняхівської культурі на час здійснення поховання. Відома інформація про знахідки 56 подібних монет, з яких 14 монет містилося у складі інвентарю 14 поховань. У дисертації наведено характеристику монет-підвісок в залежності від їх металевого складу. Виділення серед них хронологічних груп дозволило прийти до висновку, що функції монет-підвісок визначалися їх металом. Виникнення звичаю переробляти монети в підвіски безпосередньо пов'язано з тими функціями, які виконували монети в черняхівському суспільстві. Це доводить аналіз розташування отворів на монетах відносно зображення імператорів – отвори на монетах I-II ст. по відношенню до зображення профілю імператора мають зовсім безладний характер, тому монети раннього карбування розцінювалися не за номіналом або за особами імператорів, а на рахунок, тоді як на монетах IV-V ст. отвори пробивалися безпосередньо над профілем імператора, ніби підкреслюючи його зображення. Це може свідчити, що монети грали роль не стільки прикраси, скільки своєрідної відзнаки, накшталт медалі.

За своїми функціями монети-підвіски найбільш близькі до медальйонів. Відомо про знахідки 17 римських медальйонів, при цьому виділяється дві зони їх розповсюдження: Західна Україна (Волинь) і Центральна Україна. Хронологічний розподіл медальйонів вказує на особливу активізацію співробітництва між місцевим варварським населенням і Римською імперією в IV ст., а концентрація золотих медальйонів на Волині та Центральній Україні маркірує зони розселення в IV ст. певних груп черняхівського населення, пов'язаних з верхівкою варварського суспільства.

Відмінну від закритих комплексів сутність мають монети з умовно-закритих комплексів, тому що мова йде не про спеціально залишену монету, а про випадково втрачену річ, що активно використовувалася в повсякденному житті.

2.1.2. Знахідки римських монет на площі пам'яток. В роботі враховано 124 поселення черняхівської культури, на площі яких були знайдені римські монети. Знахідки монет в культурному шарі поселеннь або культовому шарі могильників головним чином пов'язані з археологічними розкопками. З доступних матеріалів була врахована 41 знахідка монет із шару археологічних пам'яток, без вказівок на умови їх залягання, що походять з 26 поселень і 3 могильників. Набагато більш цінною виглядає інформація про знахідки римських монет в культурному (культовому) шарі пам'яток із зазначенням глибини їх залягання. Таких монет всього вісім, які походять з чотирьох поселень і одного могильника. Звертає на себе увагу невелика кількість знахідок римських монет на території могильників – усього 6 екз. Зважаючи на те, що звичай класти монети в поховання не набув широкого поширення в середовищі населення черняхівської культури, такий невеликий відсоток монет, виявлених у культовому шарі могильників, виглядає цілком логічним.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов