нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 10)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 10)

 

ВИСНОВКИ

 

1. Сьогодні лишається дискусійною в науковій літературі низка питань, які стосуються вивчення знахідок римських монет на території Східної Європи. У роботі виділено п'ять основних проблем дослідження знахідок античних монет на території черняхівської культури: проблема джерел та хронології надходжень, можливості місцевого карбування, а також проблема їх ролі в економічному житті носіїв черняхівської культури та питання знахідок боспорських монет в черняхівському ареалі.

2. На основі аналізу римських монет у закритих комплексах висловлюється гіпотеза про існування двох традицій обряду вкладення монет в черняхівські поховання, що мають сарматські та провінційно-римські корені.

3. Аналіз підвісок з римських монет в комплексах і поза ними дозволяє визначити їх функції у вбранні черняхівського населення, а також зробити висновок про переважно місцеве коріння звичаю перетворення монет в підвіски, який виник у другій чверті IV ст.

4. Аналіз скарбів римських монет свідчить, що в середовищі черняхівського населення найбільш інтенсивному тезавруванню піддавалися монети, що найбільш активно брали участь у внутрішньому житті варварського населення.

5. В основі процесу проникнення боспорських монет до черняхівського середовища лежить торгівля місцевого населення з Боспором, хоча частина монет могла надійти у вигляді військової здобичі в період Готських війн другої-третьої чверті ІІІ ст.

6. Картографування різних категорій знахідок римських монет дозволило виділити особливості їх розповсюдження в різних регіонах черняхівської культури, а також визначити тенденцію збільшення кількості поодиноких знахідок і скарбів римських монет III і IV ст. у напрямку зі сходу на захід.

7. На основі аналізу писемних та нумізматичних джерел, визначені торгове та військово-політичне спрямування джерел надходженнь римських монет до черняхівського населення. Виявлено, що основу надходженнь римських монет ранніх випусків і монет III ст. становила військова здобич періоду Готських війн, а основу надходженнь монет IV-V ст. – активна торгівля місцевого населення з римськими провінціями.

8. На основі аналізу закритих комплексів з монетами-підвісками, умовно-закритих комплексів, скарбів, а також загальної хронології знахідок монет з відомим і невідомим археологічним контекстом, виділено три послідовних етапи в процесі накопичення римських монет носіями черняхівської культури.

9. Аналіз функцій римських монет свідчить про існування в середовищі черняхівського населення зачатків грошового обігу, що відповідає другому етапу суспільного розподілу праці. Доведено, що проблему грошового обігу необхідно розглядати для кожного регіону культури окремо, з огляду на особливості розвитку черняхівської культури в кожному з них. Процес виникнення грошового обігу був найбільш активним по мірі наближення до кордонів Римської імперії і найменш активним - по мірі віддалення від них.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов