нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 07 Історичні науки ›› Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 11)

 

Античні монети на пам'ятках черняхівської культури: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 (частина 11)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 

1. Мызгин К. В. Нумизматические данные о времени появления черняховской культуры на территории днепро-донецкой лесостепи / К. В. Мызгин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – Вип. 39: Історія. – № 762. – C. 299-312.

2. Мизгін К. В. Кілька нових знахідок римських монет на території Харківської області / К. В. Мизгін // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – 2008. – Вип. 29-30.– С. 32-36.

3. Мызгин К. В. К вопросу о времени поступления римских монет в среду черняховского населения / К. В. Мызгин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – Вип. 40: Історія. – № 782.– С. 50-63.

4. Мызгин К. В. Хронология и периодизация поступлений римских монет к населению украинской лесостепи и Молдовы во второй четверти I тысячелетия н.э. / К. В. Мызгин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 41: Історія. – № 852.– С. 18-28.

5. Мызгин К. В. «Варварские» подражания римским монетам на территории черняховской культуры / К. В. Мызгин // Старожитності. – Харьков, 2009. – С. 90-106.

 

 

Статті в інших наукових виданнях та матеріали конференцій:

 

6. Мызгин К. В. Памятники черняховской культуры на р. Мжа (Северо-Восточная Украина) / К. В. Мызгин // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). – Тирасполь, 2002. – С. 384-388.

7. Мызгин К. В. Римские монеты на черняховских памятниках междуречья Днепра и Северского Донца (к вопросу о времени появления черняховской культуры в регионе) / К. В. Мызгин // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. – Тула, 2008. – С. 291-303.

8. Мызгин К. В. Некоторые аспекты политической и экономической истории населения днепро-донецкой лесостепи во второй четверти I тысячелетия н.э. по нумизматическим данным / К. В. Мызгин // Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Germania-Sarmatia. – Калининград, 2008. – С. 68-87.

9. Мызгин К. В. Находки «варварских» подражаний римским монетам на территории украинской лесостепи и Молдовы / К. В. Мызгин // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы конференции. – Харьков, 2008. – С. 78.

10. Мызгин К. В. О новых находках римских монет на территории Харьковской области / К. В. Мызгин // Ostrogothica. Археология Центральной и Восточной Европы позднеримского времени и Эпохи Великого переселения народов. – Харьков, 2009. – С. 91-100.

11. Мызгин К. В. К вопросу об источниках поступлений римских монет к населению черняховской культуры / К. В. Мызгин // Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя. Матеріали конференції. – Чернівці, 2009. – С. 45-46.

12. Myzgin K. Monedele bosporane în arealul culturii Cernjahov / Kirill Myzgin // Al X-lea simpozion de numismatica: rezumatele comunicarilor. – Chisinau, 2009. – P. 9-10.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов