нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 4)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 4)

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки та положення наукової новизни отримані автором самостійно. Всі публікації автора є одноосібні. Матеріали роботи можна використати під час вивчення дисципліни «Естетика» у ВНЗ України.

Апробація результатів дослідження здійснена під час їх обговорення на кафедрі філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Основні положення і висновки дослідження апробовано на таких наукових конференціях: міжнародній науково-практичній конференції «Contemporary art – Нові території» (Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва, 2005 р.), всеукраїнській студентсько-аспірантській конференції «Філософія: нове покоління» (Київ, НАУКМА, 2006 р.), міжнародній науковій конференції «Обрії свободи» (Київ, Асоціація «Новий Акрополь», 2006 р.), міжнародній науковій конференції «Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення» (Чернігів, Національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2006 р.), міжнародних наукових конференціях    «Дні   науки    філософського    факультету»     2007,   2008,   2009 (Київ,

Національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 – 2009 рр.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства» (Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Історичні метаморфози мистецтва як культурологічна проблема» (Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва, 2008 р.), I-х і ІІ-х Кулішевих читаннях з філософії етнокультури (Чернігів, Національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2009, 2010 рр.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації представлені в 14 одноосібних наукових публікаціях автора, в тому числі 3 – у провідних наукових виданнях, визнаних ВАК України, як фахові.

Структура дисертації визначається метою дослідження та його основними завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів (десяти підрозділів), висновків та списку використаних джерел (220 найменувань). Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 211 сторінок (192 сторінки – основна частина).

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов