нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 9)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 9)

 

У підрозділі 3.3. – «Розуміння як одна з основних складових процесу сприйняття» звертається увага на осмислення феномену розуміння тексту під час рецептивної діяльності в естетико-герменевтичних дослідженнях. Розуміння аналізується поряд з такими складовими сприйняття як читання та інтерпретація.

 

В акті розуміння відбувається усвідомлення смислу і значення предметів чи подальше осмислення того, що вже має деякий смисл. При цьому  суб’єкт читання найчастіше впевнений в  адекватності відтворених ним уявлень. До того ж розуміння має міжособистісний (інтерсубєктивний) характер і не зводиться лише до раціональної сфери, логічних операцій та дискурсивного аналізу. На думку деяких дослідників, воно подібне скоріше до художньої творчості і часто має інтуїтивну основу, або, за М. Бахтіним, носить діалогічний характер.

Порушується проблема неповноти розуміння літературного твору, яка, при цьому, не завжди заважає читацькому сприйняттю та естетичній оцінці. Акцентується увага на вікових особливостях сприйняття та розуміння літературного тексту. Робиться висновок, що проблема розуміння як результату тлумачення завжди передбачає деяку розбіжність свідомості і предмета усвідомлення.

У підрозділі 3.4. – «Інтерпретація твору та аналітична діяльність літературного критика: українська традиція» – в руслі герменевтичного підходу досліджуються питання інтерпретації та тлумачення літературного тексту у наукових пошуках представників українського естетичного дискурсу, звертається увага на естетичну оцінку та критичну діяльність як вищий рівень рецепції та осмислення літературного твору.

 

Вплив тексту художньої літератури на читача є доволі складним, комплексним, він включає в себе низку рівнів та залежить від сукупності естетичних, психологічних, соціальних та інших чинників, що складають контекст літературно-комунікативного процесу. В залежності від того, як вплинув літературний текст на читача, вибудовується його естетична оцінка як усвідомлюваний результат естетичного сприйняття, що допомагає встановити естетичну цінність твору в контексті герменевтики.

Важливим є зв’язок критичної діяльності з процесом сприйняття літературного тексту загалом та інтерпретаційною діяльністю, зокрема. Зазначена проблема актуалізується шляхом аналітики досліджень представників українського літературознавства та літературно-художньої критики (О. Білецький, Р. Гром’як, Є. Маланюк, І. Франко, Д. Чижевський). Як і кожен читач, літературний критик повинен перш за все естетично сприйняти літературний текст, і лише тоді він зможе сформувати та висловити певну думку про нього. У протилежному випадку критична діяльність не сприятиме розширенню дискурсу книги та естетичного досвіду її читачів. Українська літературна критика завжди спиралася на естетичні засади аналітики сприйняття художнього тексту.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов