нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 10)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 10)

 

У висновках подано загальний підсумок проведеного аналізу, окреслено результати і перспективи дисертаційного дослідження. 

Доведено необхідність дослідження аналітики сприйняття літературного тексту в українській естетичній думці, оскільки на сьогодні, не дивлячись на існування значної кількості спеціалізованих праць, в Україні бракує системних текстологічних і рецептивних досліджень, які б узагальнювали напрацювання у сфері сприйняття тексту в естетичному контексті. У той само час аналітика досліджень процесу сприйняття окремих представників українського естетичного дискурсу свідчить про існування досить вагомого доробку напрацювань у зазначеній сфері, багато з яких не втратили своєї актуальності, і, за умови переосмислення й систематизації, стали б в нагоді сучасним естетикам, літературознавцям, психологам, педагогам, критикам.

Обґрунтовується приналежність рецептивних ідей носіїв української естетичної думки до загальноєвропейських парадигм сприйняття тексту. Водночас на історію розвитку та основні напрями досліджень процесу сприйняття на теренах України вплинули і особливості етнокультури, суспільно-політичні колізії, можливості (чи не-можливостості) доступу до загальноєвропейських та американських надбань у цій галузі.

 

Виявлено, що для українського естетичного дискурсу здавна було характерним поєднання «теорії» та «практики», тобто літературної творчості та літературознавчо-естетичних розвідок у контексті «філософії реалізму». Однак його представникам притаманна певна розмитість теоретичних контурів, фрагментарність і відсутність системного погляду на кореляцію процесу художньої творчості і процесу естетичної рецепції.

До того ж, рецептивним дослідженням представників українського естетичного дискурсу притаманне залучення міждисциплінарного підходу, теоретичних здобутків філософії, літературознавства, критики, психології. Зокрема, психологізація процесу сприйняття стала наскрізною тенденцією у рецептивних дослідженнях на теренах України. Але її суть у радянські часи перекручувалась в надмірній увазі до соціального виміру перципієнта, що, на жаль, досить часто викликало соціологізацію досліджень рецептивного процесу. Ще одним важливим результатом проведеного аналізу стало виокремлення основних напрямків рецептивних досліджень на теренах України (дослідження типології читачів-реципієнтів тексту, взаємодії автор-читач, аналітика процесів читання, розуміння та інтерпретації літературних текстів, вивчення «сприймальних» переживань, дослідження особливостей та функцій естетичного сприйняття), співвіднесення їх з провідними парадигмами сприйняття європейських та почасти американських науковців.

Аналітика досліджень феномену рецепції тексту в контексті розвитку аналітичної і герменевтичної традиції, рецептивної естетики дала змогу виявити комплекс протоестетичних і рецептивних концептів, що активно розроблялися українськими дослідниками (зокрема, чинники цілісного естетичного сприйняття, місце естетичного переживання, оцінки, інтерпретації в дискурсах книги і читання, трансформації та зміни тенденцій в осмисленні категорії читача – реципієнта тексту та його ролі у літературно-комунікативному трикутнику «автор-твір-читач»). Звертається увага на аналіз тексту як об’єкта читацького сприйняття у нерозривному зв’язку з твором, книгою і використанням герменевтичних категорій розуміння, інтерпретації у контексті «діалогу», співтворчості, критики.

Проведене дослідження дозволило окреслити й окремі проблеми, відкриті для подальшого наукового пошуку, серед яких – осмислення творчого спадку представників українського естетичного дискурсу у сфері рецептивних напрацювань для посилення впливу на становлення та виховання культури естетичного  сприйняття твору мистецтва. Зокрема, аналітика процесу рецепції виявила основні чинники, що заважають адекватному сприйняттю та розумінню літературного тексту та негативно впливають на рівень культури читання. Подальший аналіз дозволить переосмислити сучасні трансформації читацького сприйняття художньої літератури, зменшити вплив негативних тенденцій, сприяти формуванню любові до читання.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов