нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших Науковий журнал «Освітні ландшафти»
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама: Освітні ландшафти, Випуск 1

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 11)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 11)

 

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора:

1.      Чабак Л. А. Аналітика розвитку досліджень рецепції тексту в українському гуманітарному дискурсі / Л. А. Чабак // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. ХХІІІ. – С. 69–77.

2.      Чабак Л. А. Аналітика сприйняття літературного тексту у творчості Б.-І. Антонича / Л. А. Чабак // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал – К. : Міленіум, 2009. – № 4. – С. 33–35.

3.      Семиног Л. А. Аналітика художнього та естетичного в працях харківської лінгвістичної школи / Л. А. Семиног // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія : Зб. наук. праць. – № 2 (4). – К. : НАУ, 2006. – С. 213–217.

4.      Чабак Л. А. Естетичні ідеї Івана Франка щодо сприйняття літературного тексту / Л. А. Чабак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : Збірник. – Чернігів, 2009. –№ 66. –С. 162–166.

5.      Семиног Л. А. Лінгвоестетичні проблеми сприйняття та інтерпретації художнього тексту в творчості О. Білецького / Л. А. Семиног // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка : Збірник. – Чернігів, 2007. – № 51. – С. 132–135.

6.      Семиног Л. А. Аналітика сприйняття художнього тексту в психолінгвістичній теорії Олександра Потебні / Л. А. Семиног // Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення : Зб. наук. статей – Чернігів : ЦНТЕІ, 2006. – С. 50–51.

7.      Семиног Л. А. Талант творення й сприйняття мистецтва як проблема естетичної аналітики / Л. А. Семиног // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : Збірник. – Чернігів, 2005. – № 32. – С. 117–121.

8.      Чабак Л. А. Аналітика естетичного сприйняття літературного тексту (на прикладі творів Б.- І. Антонича / Л. А. Чабак // «Людина. Світ. Суспільство» (До 175-річчя філософського факультету) : матеріали Міжнар. наук. конф. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч. V. – С. 73–74.

9.      Чабак Л. А. Мовна революція та її вплив на мистецтво слова у реляції «автор-читач» / Л. А.Чабак // Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року) : матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Ч. ІV. – С. 49–51.

10.              Семиног Л. А. Традиція поваги до книжного слова як складова культури Київської Русі / Л. А. Семиног // «Традиція і культура»: Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (8-9 грудня 2006 року) – К. : Асоціація «Новий Акрополь», 2006. – С. 12–13.

11.              Семиног Л. А. Естетичне сприйняття літератури в контексті українського Відродження та Просвітництва / Л. А. Семиног // Дні науки філософського факультету-2007 : Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Ч.ІІ. – С. 37–39.

12.               Семиног Л. А. Естетична вартість книги та читання в контексті суспільної трансформації естетичних цінностей / Л. А. Семиног // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 квітня 2007 року) – Івано-Франківськ : Видавництво Гостинець, 2007. – С. 212–213.

13.              Семиног Л. А. Чи можлива свобода сприйняття мистецьких творів? / Л. А. Семиног // «Обрії свободи» : Матеріали міжнародної наукової конференції (9-10 червня 2006 року) – К. : Асоціація «Новий Акрополь», 2006. – С. 48–49.

14.              Семиног Л. А. Класика і модернізм у рецепції української молоді (на прикладі сприйняття поезії) / Л. А. Семиног // Contemporary art – Нові території : Міжнародна науково-практична конференція (20-23 листопада 2005 року): Тези. – К. : Б. в., 2005. – С. 31–32.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов