нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 6)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 6)

Розділ 2 «Здійснення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» складається з трьох підрозділів та містить системне дослідження загальних засад здійснення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ, їх класифікацію, цивільно-правових та інших договорів в сфері використання об’єктів наукової творчості.

У підрозділі 2.1 «Суб’єктивні авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» досліджується поняття та сутність суб’єктивного авторського права, під яким у науці цивільного права прийнято розуміти сукупність прав щодо використання та розпорядження твором. Але на погляд автора, досить сумнівним можна назвати використання терміна «сукупність», особливо при його застосуванні щодо права. Принаймні, дисертант підтримує позицію Р.Б. Шишка, що право є системою, і всі його складники треба розглядати через цю призму. Отже, суб’єктивне авторське право – це система прав, що виникають стосовно твору, – особистих немайнових і майнових.

Суб’єктивні авторські права НПП ВНЗ можна поділити на два види –  загальні і спеціальні. До загальних відносимо суб’єктивні авторські права, що охоплюють такі правомочності: (а) визнання особи автором твору, отже, права авторства; б) право на авторське ім’я, тобто зазначення або заборона згадування свого імені, обрання псевдоніму, виступ у авторських правовідносинах анонімно; в) право на недоторканість твору; г) право на використання твору. Спеціальним правам НПП ВНЗ також притаманний характер як особистих немайнових, так і майнових прав творця.

 

Окрема увага приділяється праву автора на присвячення твору. Дисертант вважає, що використання імені особи будь-яким способом та з будь-якою метою, без її дозволу є неправомірним, оскільки обмежує право особи на ім’я, передбачене п.1 ст. 296 ЦК України. Отже, з огляду на вказане, назвати категорично це право самостійним доволі важко. Наголошується також, що це право хоча й позбавлене економічного змісту й тісно пов’язане з автором твору, проте не повністю залежить від останнього, тому відносити його до особистих немайнових прав буде помилкою; доцільніше назвати його змішаним. У разі якщо сторони домовились на здійснення права на присвячення, подальше опублікування твору здійснюється тільки із вказівкою цього присвячення, яке стає частиною твору. Зміна присвячення прирівнюється до внесення змін у твір, яке є правом його автора.

 

Підрозділ 2.2. «Здійснення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

 

Здійснення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ – це дії НПП ВНЗ, спрямовані на реалізацію особистих немайнових і майнових авторських прав у будь-якій незабороненій законом формі з метою досягнення відповідного наукового результату й забезпечення особистих немайнових і майнових прав НПП. 

Автор вирізняє такі умови реалізації суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ: (1) наділення особи цивільною правоздатністю; (2) наділення особи необхідним обсягом дієздатності; (3) поведінка особи повинна відповідати принципам здійснення суб’єктивних цивільних прав.

У роботі визначається, що суб’єктивні авторські права НПП можуть здійснюватись самостійно, з дозволу ВНЗ або на підставі договору та обумовлені певними межами: (а) індивідуалізація і правосуб’єктність НПП, що охоплюють рівень професійної діяльності й освіти, науковий стаж, організаторські здібності, наукові досягнення, рівень ораторського мистецтва тощо; (б) часові межі; (в) способи здійснення суб’єктивних авторських прав; (г) інтереси інших осіб, суспільства й держави в цілому.

У підрозділі 2.3. «Особливості здійснення суб’єктивних авторських майнових прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на підставі договору» визначається укладення договору про розпорядження авторськими майновими правами як одна з можливих правових форм реалізації майнових та інших прав творця, в тому числі й НПП. Її використання у сфері науки й вищої освіти досить обмежено і здебільшого залежить від ініціативи самого НПП врегулювати ці доволі складні правовідносини.

На погляд дисертанта, оптимальний порядок здійснення суб’єктивних авторських майнових прав НПП можна визначити так: колективний договір, що встановлює основні гарантії у сфері творчої діяльності конкретного ВНЗ, трудовий договір або контракт як індивідуальний підхід стосовно організації творчої діяльності та авторський договір, що закріплює строк  його дії, спосіб використання твору, територію, на яку поширюється передане право, розмір й порядок виплати авторської винагороди та інші умови. Одним з таких договорів є авторський договір про винагороду між автором та роботодавцем.

Договір про винагороду між автором і роботодавцем може бути двостороннім і багатостороннім, консенсуальним, основним або додатковим, плановим і неплановим, поєднувати в собі організаційні й майнові ознаки, але є завжди оплатним. Автор вважає, що укладання такого договору є доцільним після створення відповідного наукового твору, коли можна визначити його цінність і спосіб використання. Причому офертантом може виступати як НПП, так і роботодавець.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов