нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 7)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 7)

У розділі 3 «Цивільно-правовий захист авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» який складається з двох підрозділів, досліджено теоретичні проблеми цивільно-правових форм та способів захисту авторських прав НПП ВНЗ.

У підрозділі 3.1. «Форми захисту суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»  розглядаються теоретичні та практичні аспекти права на захист авторських прав суб’єктів наукової творчої діяльності й визначення пріоритетів такого захисту, де на першому місті повинні стояти особисті немайнові права творця.

 

На погляд дисертанта, право на захист може здійснюватись в судовому порядку, де має бути поєднання матеріального й процесуального аспектів. Перший охоплює право на задоволення матеріальної вимоги, другий – на звернення до суду з відповідною вимогою й вирішення справи по суті.

Забезпечення дієвості механізму захисту суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ реалізується відповідними органами державної влади. Не останнє місце в царині охорони й захисту авторських прав НПП, посідають самі ВНЗ. Їх діяльність – не тільки наукова творчість, а й спрямовання на усунення недоліків у розробленні проектів нормативних актів та застосуванні законодавства.

Підрозділ 3.2. «Способи захисту суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» присвячено аналізу способів захисту авторських прав НПП ВНЗ з точки зору їх застосування та ефективності поновлення порушених прав.

 

На погляд дисертанта, способи захисту суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ можна поділити на 3 основні групи: (а) загальні, передбачені ст.16 ЦК України, (б) спеціальні, закріплені в інших нормативно-правових актах і (в) індивідуальні (окремі), що містяться в відповідних договорах про передачу прав інтелектуальної власності і спрямовуються на встановлення й регулювання правового статусу творця. Індивідуальні (окремі) способи захисту суб’єктивних авторських прав НПП можуть бути передбачені у відповідних цивільно-правових та інших договорах. Таким може бути договір про страхування, авторські договори, трудовий договір та ін.

Найефективнішими способами захисту авторських прав суб’єктів наукової творчої діяльності у мережі Інтернет є поєднання правових і програмних способів. Програмні способи захисту не можуть існувати поза межами права, отже, співвідношення і взаємозв’язок способів програмних і правових для захисту суб’єктивних авторських прав творців у мережі Інтернет є цілком очевидним.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов