нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 8)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 8)

 

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у з’ясуванні правової природи авторських прав НПП ВНЗ, підстав їх виникнення, особливостей здійснення. За результатами дослідження зроблено такі висновки:

1. Виходячи з положень ст. 433 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» не визначеним залишається ступінь належності певного твору до галузі науки. У зв’язку з цим не визначеним залишається і правовий статус особи, яка може створити науковий твір. На відміну від наукового працівника та інших суб’єктів наукової діяльності (наукові установи), правовий статус НПП, його права, обов’язки, правові гарантії як учасника наукової діяльності законом не розкриваються, що унеможливлює визначення характеру його діяльності і ставить під сумнів його належність до суб’єктів авторського права. З огляду на викладене пропонуємо доповнити розд. ІІ Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», який визначає правовий статус суб’єктів наукової й науково-технічної діяльності, відповідною статтею, спрямованою на регламентацію наукової й науково-технічної діяльності НПП. Крім цього, додати до розд. ІІІ цього Закону, що визначає державні гарантії вчених та наукових працівників, відповідні державні гарантії наукової й науково-технічної діяльності НПП, зокрема, свободу такої діяльності.

2. Законодавець не повно відбиває мету виплати винагороди за наукову творчу діяльність, забуваючи про те, що стимулювання повинно бути не тільки на етапі залучення молодих науковців до наукової творчості, а й упродовж подальшої їх наукової діяльності. Отже, пропонуємо викласти ч.1ст.23 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у такій редакції: оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії науковця, здійснення стимулювання як на етапі залучення талановитої молоді в науку, так і впродовж подальшої їх наукової діяльності й підвищення кваліфікації наукових працівників.

3. При здійснені наукової й науково-педагогічної діяльності виникають такі самостійні, але взаємопов’язані правовідносини, як трудові й цивільні (авторські). За браком хоча б одних не можна вести мову про права НПП, для виникнення яких необхідно: 1) обрання НПП за конкурсом та призначення його на посаду (для керівників ВНЗ); (2) факт перебування на відповідній посаді НПП ВНЗ; (3) створення відповідного об’єкта авторського права (наукового твору). Інакше кажучи в даному випадку слід говорити про систему підстав, а тобто про юридичний склад.

4. Система авторських прав НПП ВНЗ залежно від способу регулювання поділяється на три рівні: 1) законодавчий; 2) локальний; 3) індивідуальний. До законодавчого рівня відносимо ті авторські права, які закріплені у відповідних нормативно-правових актах, що визначають правовий статус НПП ВНЗ як суб’єкта авторського права, серед них виділяємо Цивільний Кодекс України, Закон України «Про авторське право та суміжні права», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Спеціальні авторські права НПП передбачені відповідними посадовими інструкціями на локальному рівні. Суб’єктивні авторські права НПП на індивідуальному рівні можуть передбачатись у відповідних договорах, які укладає НПП з іншими суб’єктами.

5. Суб’єктивне авторське право – це система прав, що виникають стосовно твору, – особистих немайнових і майнових. Суб’єктивні авторські права НПП ВНЗ можна поділити на два види –  загальні і спеціальні. До загальних відносимо суб’єктивні авторські права, що стосуються всіх суб’єктів цього права, які передбачені відповідними ЦК України та Законом України «Про авторське право і суміжні права».  До спеціальних – тільки ті авторські особисті немайнові й майнові права, які належать виключно НПП ВНЗ та передбачені Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та відповідними посадовими інструкціями. Серед них можна виділити дві основні правомочності автора – право на ім’я і право на недоторканність твору. Що ж до права авторства, то його слід виокремити. Майнові авторські права НПП відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» зводяться передусім до пільгової допомоги з боку держави. Проте крім пільг НПП має право на отримання винагороди за свою наукову творчу діяльність.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов