нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 10)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 10)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.  Кудас Ю.С. Деякі питання регулювання об’єктів права інтелектуальної власності / Ю.С. Кудас // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 757. – Випуск 1(2). – 2007. – С. 146-150.

2.  Кудас Ю.С. Норма права як регулятор суб’єктивних прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / Ю.С. Кудас // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 819. – Випуск 2(4). – 2008. – С. 170-173.

3.  Єпіфанова Ю.С. Підстави виникнення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників ВНЗ / Ю.С. Єпіфанова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 841. – Випуск 1(5). – 2009. – С. 214 – 217.

4.  Єпіфанова Ю.С. Межі здійснення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників ВНЗ / Ю.С. Єпіфанова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – №5 (49). – 2009. – С.15-20.

5.  Єпіфанова Ю.С. Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності / Ю.С. Єпіфанова // Теорія і практика інтелектуальної  власності. – 2010. – №2 (52). – С.75-79.

6.   Кудас Ю.С. Проблема охорони авторських прав науково-педагогічних працівників / Ю.С. Кудас // Збірник доповідей та тез повідомлень міжнар. наук.-педагогіч. конф.ї  (21-22 вересня 2007 року, м Макіївка), Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Харківський національний університет внутрішніх справ, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – Макіївка-Харків, 2007. – С. 84-86.

7.  Кудас Ю.С. Науковий твір як об’єкт авторського права / Ю.С. Кудас // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.ї студентів та аспірантів. Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – С.412-414.

8.  Кудас Ю.С. Порядок здійснення майнових прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / Ю.С. Кудас // Збірник тез наук. робіт учасників III Міжнар. цивіліст. конф. студентів та аспірантів (4-5 квітня 2008 року, м. Одеса). Одеська націон. юрид. академія. – О.: Фенікс, 2008. – С.128-129.

9.  Єпіфанова Ю.С. Деякі питання права авторства на твір / Ю.С. Єпіфанова // Збірник тез наукових робіт учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави» (24.04.2009, м. Харків). – Харків: Харків. націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – С.187-189.

10.  Єпіфанова Ю.С. Деякі питання виплати гідної винагороди за створення наукового твору / Ю.С. Єпіфанова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. пам’яті О.А. Пушкіна (23.05.2009). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009 – С.131-133.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов