нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 16)

 

АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 16)

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

Монографії

Зимомря І. Австрійська література: моделі рецепції тексту. Монографія. – Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2009. – 215 с. (13,5 др. арк.)

Зимомря І. Мала проза Томаса Бернгарда: контекст рецепції та генології. Монографія. – Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2010. – 164 с. (10,3 др. арк.)

Зимомря І. М. Австрійська мала проза ХХ століття : художня світобудова : [монографія] / Іван Зимомря ; [наук. ред. Р. Т. Гром’як]. – Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2011. – 396 с. (28 др. арк.)

Рецензії:

Вишинський В. З нових видань // Літопис Бойківщини. – Самбір, 2010. – Ч. 1/78 (89). – С. 106–107;

Астаф’єв О., Ляшенко О. Рух пам’яті та її роль у діалозі культур // Жива вода. – 2011. – № 2. – С. 9, 14;

Астаф'єв О., Ляшенко О. Болісна пам'ять як діалог культур // Слово і час. – 2011. – №3. – С. 106–111;

Демченко В. Вагома праця про австрійську малу прозу // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 458–461;

Астаф'єв О., Ляшенко О. Література австро-українського П’ємонту // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 442–452.

 

Статті в наукових фахових виданнях

Зимомря І. Інтегральність лінії «текст-контекст» у малій прозі Емми Андієвської та Інгеборг Бахманн: філософські та психологічні виміри / Іван Зимомря // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Випуск 75. – Ч. 3. – С. 22–25. (0,6 др. арк.)

Зимомря І. Австрійська новела ХХ століття: дискурс міжкультурного діалогу / Іван Зимомря // Київські полоністичні студії. Gente RuthenusNatione Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevskyj. – К., 2008. – Том Х. – С. 273–280. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. Мала проза Герберта Кунера: мотив страждання як комунікативно-рецептивний вимір / Іван Зимомря // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. Studia methodologica. – Тернопіль: Рвв ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип. 24. – С. 200–205. (0,3 др. арк.)

Zymomrya I. Poetik der deutschsprachigen Novelle: Stilbesonderheiten im Kontext der Intertextualität und Kunstanthropologie / Iwan Zymomrya // Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw, 2008. – Nr. 3. – S. 88–95. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. Із перекладацького досвіду Василя Стуса: сутність конгеніальності інтерпретаційних оцінок текстових структур Р.М.Рільке українською мовою / Іван Зимомря // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки»: літературознавство. – Луцьк, 2008. – № 14. – С. 131–134. (0,3 др. арк.)

Зимомря І. Особливості бачення простору в малій прозі Емми Андієвської та Інгеборг Бахманн: філософські та психологічні виміри / Іван Зимомря // Волинь філологічна: текст і контекст. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6. – Ч. І. – С. 140–146. (0,35 др. арк.)

Зимомря І. Австрійська новела ХХ століття: поетика слов’янських мотивів / Іван Зимомря // Волинь філологічна: текст і контекст. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6. – Ч. ІІ. – С. 78–83. (0,3 др. арк.)

Зимомря І. Проблеми рецепції австрійської малої прози ХХ ст. (на матеріалі творів Еріха Фітцбауера) / Іван Зимомря // Вікно в світ. – К., 2008. – № 2 (23). – С. 129–137. (0,5 др. арк.)

Зимомря І. Дискурс взаємодії української та австрійської літератур кінця ХІХ – початку ХХ ст.: досвід Івана Франка та Карла Еміля Францоза / Іван Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2009. – Вип. 26. – С. 195–207. (0,75 др. арк.)

Зимомря І. Тематично-стильові тенденції австрійського літературного процесу ХХ століття: рецептивні оцінки / Іван Зимомря // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ, 2009. – № 3 (166). – С. 195–204. (0,55 др. арк.)

Зимомря І. Ознаки національного, інонаціонального, універсального у прозових текстах австрійської літератури першої половини ХХ століття / Іван Зимомря // Новітня філологія. – Миколаїв, 2009. – № 11 (31). – С. 175–185. (0,6 др. арк.)

Зимомря І. Продуктивність рецептивно-генологічної парадигми крізь призму прочитання малої прози Еріха Фітцбауера / Іван Зимомря // Актуальні проблеми іноземної філології. Серія: Лінгвістика та літературознавство. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ. – С. 466–473. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. Томас Бернгард: ілюзорність тексту як вияв самоідентифікації / Іван Зимомря // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 3–11. (0,5 др. арк.)

Зимомря І. Австрійська мала проза ХХ століття: феномен мультикультурності / Іван Зимомря // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 78. – С. 126–134. (0,5 др. арк.)

Зимомря І. Австрійський художній текст: динаміка функціонування в полікультурному просторі / Іван Зимомря // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – Вип. 81 (3). – С. 78–84. (0,35 др. арк.)

Зимомря І. Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму / Іван Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 424–430. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. Іван Франко та Карл-Еміль Францоз: критерії естетичної вартості у контексті рецептивно-генологічної парадигми / Іван Зимомря // Українознавство. Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 211–215. (0,3 др. арк.)

Зимомря І. Німецькомовний літературний простір: традиція і контекст досвіду / Іван Зимомря // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2009. – Вип. 85. – С. 159–169. (0,65 др. арк.)

Зимомря І. Феномен Івана Франка: знаковість творчості у контексті німецькомовного культурного простору / Іван Зимомря // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ, 2010. – № 4 (191). – Ч. 1. – С. 144–148. (0,3 др. арк.)

Зимомря І. Кодифікація образу жінки у малій прозі Марґіт Ган / Іван Зимомря // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків : ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 1 (61). – Ч. 1. – С. 122–128. (0,35 др. арк.)

Зимомря І. Мистецька стратегія Томаса Бернгарда: дискурс внутрішньої організації малої прози / Іван Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2010. – Вип. 29. – С. 249–259. (0,65 др. арк.)

Зимомря І. Достосованість змістового коду та його інтерпретація у тексті (на матеріалі малої прози Томаса Бернгарда) / Іван Зимомря // Актуальні проблеми іноземної філології. Серія: Лінгвістика та літературознавство. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. V. – С. 221–226. (0,35 др. арк.)

Зимомря І. Парадигма рецепції: національна та глобальна значимість / Іван Зимомря // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. – Луганськ, 2010. – № 11 (198). – Ч. ІІ. – С. 53–60. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. Сутність генологічної парадигми: дискурс оцінок / Іван Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2010. – Вип. 30. – С. 176–193. (1,05 др. арк.)

Зимомря І. Творчий доробок Томаса Бернгарда: дискурс рецепції / Іван Зимомря // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 81. – С. 269–276. (0,45 др. арк.)

Зимомря І. До питання про закономірність взаємодії літературних систем / Іван Зимомря // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2010. – Випуск 22. С. 28–32 (0,35 др. арк.).

Зимомря І. Поетика австрійської новели: конструкт традиції та її ефект (на прикладі творчості Франца Ґрільпарцера) / Іван Зимомря // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. – Луганськ, 2011. – № 3 (214). – Ч. І. – С. 111–120 (0,7 др. арк.).

Зимомря І. Новелістика Адальберта Штіфтера: маркери текстуального простору / Іван Зимомря // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологія. – Дрогобич, 2011. – Вип. 26. – С. 146–157 (0,8 др. арк.).

Зимомря І. Рівень літературної компетенції у стратегії рецепції тексту / Іван Зимомря // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2011. – Вип. 94. – С. 204–212. (0,65 др. арк.)

 

Додаткові публікації

Зимомря І. Особливості австрійської малої прози як системи художніх вартостей // Система тексту: інтеркультурний вимір / Іван Зимомря // Наукові записки факультету романо-германської філології ДДПУ ім. І.Франка. Серія: Філологічні науки. – Київ-Дрогобич, 2008. – Т. ІІ. С. 95–109. (0,85 др. арк.)

Зимомря І. Творчість Івана Франка як чинник взаємодії з австрійською літературою крізь призму новітнього українознавства / Іван Зимомря // Іван Франко і новітнє українознавство. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Нагуєвицькі читання – 2008». – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 53–63. (0,6 др. арк.)

Зимомря І. Моделі ціннісного досвіду / Іван Зимомря // Слово і Час. – 2009. – № 1. – С. 115–117. (0,25 др. арк.)

Zymomrya I. Entwicklungsdiskurs der Kurzprosa von österreichischen Autoren im 20. Jahrhundert: zum Wesen der Intertextualität / Iwan Zymomrya // W kręgu translatoryki i dialogu kultur. – Częstochowa, 2009. – T. VI. – S. 191–204. (0,85 др. арк.)

Zymomrya I. Wirkungs- und Rezeptionsfeld österreichischer Literatur des XX. Jahrhunderts / Iwan Zymomrya // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2009. – Nr. 21. – S. 31–35. (0,3 др. арк.)

Зимомря І. Уроки минулого: сутність ретроспекції / Іван Зимомря // Слово і Час. – 2010. – № 3. – С. 107–109. (0,2 др. арк.)

Zymomrya I. Świat Adama Zielińskiego: realia, dyskurs twórczości (próba tworzenia portretu autorskiego przez pryzmat dialogu z pisarzem) / Iwan Zymomrya // Виміри творчості Адама Зєлінського. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – S. 45–80. (2,1 др. арк.)

Зимомря І. Змістово-тематичне наповнення та генологічна парадигма малої прози Томаса Бернгарда / Іван Зимомря // Текст. Система. Поетика жанру: Навчальний посібник; [за ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука]. – Дрогобич: Рвв. ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – С. 162–186. (1,6 др. арк.)

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов